28 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz potwierdził zasadność decyzji wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie uznania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

 

Sprawa zaczęła się od tego, że na oddziale rehabilitacyjnym jednego ze szpitali na Pomorzu pobierano od pacjentów dodatkowe opłaty za korzystanie z wyposażenia placówki. Chodziło o szafy, telewizory oraz czajniki.

 

Jak napisała "Rzeczpospolita", zgodnie z cennikiem opłaty za używanie telewizora i szafy wynosiły po 30 zł za tydzień pobytu od osoby. Za używanie czajnika pacjenci mieli płacić natomiast 10 zł za tydzień. Szpital ten zobowiązywał również pacjentów do zabierania ze sobą leków przyjmowanych na stałe w oryginalnych opakowaniach na cały okres pobytu w placówce.

 

Takie praktyki Rzecznik Praw Pacjenta uznał za ograniczające prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Tym samym, Naczelny Sąd Administracyjny, potwierdził że szpital ma obowiązek zapewnić hospitalizowanym pacjentom wszystkie niezbędne leki, w tym także te przyjmowane na choroby przewlekłe.

 

Wyrok sądu jest ostateczny (NSA, sygn. akt II OSK 1342/18, 28 września 2018).

 

// Rafał Guz, Lecznice bezprawnie wystawiają pacjentom rachunki za prąd, Rzeczpospolita, 29 październik 2018
//rpp.gov.pl z 29 października 2018