Rząd przyjął we wtorek 22 stycznia 2019 roku projekt, który przewiduje zakaz pobierania opłat za pobyt w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych - od rodziców lub opiekunów, przebywających z dzieckiem na oddziale albo z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

 

Dopuszczalne będzie jedynie pobieranie opłat za posiłki wydane rodzicom, użytkowanie pościeli i korzystanie z dodatkowego łóżka udostępnionego przez szpital lub inny zakład leczniczy.

 

Regulacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy z powodu opieki nad hospitalizowanym dzieckiem często ponosili dodatkowe koszty związane z pobytem w placówce medycznej.

 

Obecnie opłaty pobierane przez szpitale są bardzo zróżnicowane, i choć na ogół nie są wysokie, to jednak przy dłuższym pobycie mogą stać się poważnym obciążeniem dla rodzinnego budżetu. Dla przykładu cennik opłat dla rodziców Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie wskazuje, że opłata ustalona jest za każdą rozpoczętą dobę pobytu osoby bliskiej i zawiera koszty pościeli, zużycia mediów i środków czystości. Zryczałtowana wysokość opłaty za pełny tydzień (7 dób) wynosi 78 zł, stawka za dzień (do 7 dni kalendarzowych) wynosi ok. 16 zł. Inne szpitale pobierają od 10 zł do 30 zł dziennie w zależności od wielkości i standardu pokoju.

 

Nowe przepisy mają ułatwić możliwie jak najczęstsze i nieograniczone kontakty leczonych dzieci z osobami bliskimi, bo ich obecność jest korzystna dla małego pacjenta – łagodzi stres, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, a w efekcie pozytywnie wpływa na proces leczenia.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przedłożony został przez ministra zdrowia. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.