auto parking

Jeśli rodzice wspólnie utrzymują dorosłe niepełnosprawne dziecko, to każde z nich ma prawo do odliczenia do 2280 zł z tytułu używania samochodu, wynika z najnowszej interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 

Wnioskodawczyni jest w związku małżeńskim i posiada wspólność majątkową małżeńską. Na utrzymaniu Wnioskodawczyni i Jej męża jest córka, która pobiera tylko rentę socjalną z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym – dochód córki w 2018 to kwota 11 tys. 483,60 zł. Córka porusza się na wózku inwalidzkim. Wnioskodawczyni i Jej mąż (każdy osobno) używa samochodu do transportu córki do lekarza, na uczelnię oraz na rehabilitację. Samochód osobowy jest własnością Wnioskodawczyni i Jej męża.

 

Koszty przejazdu do lekarza własnym samochodem, na uczelnię i rehabilitację nie były udokumentowane rachunkami, fakturami, umowami.


Przejazdy do lekarza związane są z koniecznymi wizytami i badaniami z uwagi na stan zdrowia córki Wnioskodawczyni i są niezbędne w celu poprawy stanu zdrowia i jego utrzymania.


Zarówno mąż, jak też Wnioskodawczyni, ponoszą wydatki na cele rehabilitacyjne. Przede wszystkim są to koszty paliwa do samochodu. Wnioskodawczyni i Jej mąż nie brali dowodów zakupu paliwa, gdyż takiego odliczenia ponad kwotę 2 280 zł nie ma w ustawie o podatku dochodowym.


Wydatki z tytułu używania samochodu osobowego nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. Wnioskodawczyni posiada dochody pozwalające na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej.


Czy rodzice mają prawo do ulgi 2 x 2280 zł?
Matka niepełnosprawnej córki (Wnioskodawczyni) zadała pytanie czy przysługuje jej odliczenie od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 280 zł, w związku z używaniem samochodu osobowego i będącą na jej utrzymaniu niepełnosprawnej córki, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta mąż Wnioskodawczyni (ojciec córki)?.


Zdaniem Wnioskodawczyni odliczenie przysługuje każdemu małżonkowi w kwocie 2 280 zł. Wnioskodawczyni uważa, że przysługuje Jej takie odliczenie, pomimo że Jej mąż skorzysta z tego odliczenia, gdyż oboje utrzymują niepełnosprawną córkę, a dochody córki nie przekroczyły 12 krotności renty socjalnej z grudnia 2018 r.

 

Tak, każdy rodzic z osobna ma prawo do odliczenia kwoty max. 2280 zł
Dyrektor KIS stwierdził, że matka może odliczyć wydatki na samochód do limitu 2280 zł. Nie ma znaczenia, że jej mąż też skorzysta z ulgi.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT, aby skorzystać z odpisu, należy m.in: mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego i ponieść wydatki na dojazdy. Ulga jest limitowana – nie może przekroczyć 2280 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Na żądanie skarbówki podatnik musi jednak przedstawić dowody potwierdzające prawo do odliczenia – takimi dowodami mogą być dowód rejestracyjny pojazdu (z którego wynika, że jest jego właścicielem lub współwłaścicielem), prawo jazdy, OC, koszty związane z utrzymaniem auta (przeglądy, naprawy, zakup części zamiennych).

 

Zgodnie z art. 26 ust. 7e ustawy o PIT, z ulgi mogą skorzystać podatnicy utrzymujący m.in. dzieci własne i przysposobione. Dochody tych dzieci nie mogą przekroczyć w roku podatkowym dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu. Nie wlicza się do nich alimentów na rzecz dzieci ani zasiłku pielęgnacyjnego. W grudniu 2018 r. renta wynosiła 1029,80 zł, więc limit dochodów wynosi 12 tys. 357,60 zł – córka Wnioskodawczyni tego limitu nie przekroczyła.

 

// Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Interpretacja indywidualna sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.596.2018.2.EC, 7 luty 2019