woman face 2775273 pixabay com

Osoba niepełnosprawna odliczy od dochodu - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki poniesione na prywatne sesje terapeutyczne. Taką interpretację wydał dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej.

 

Wnioskodawczyni posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu X. W wydanym w tej sprawie orzeczeniu w pkt 6 zapisano: wymaga korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczeń przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki.

 

Wnioskodawczyni od wielu lat jest pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego i lekarza psychiatry – rozpoznanie „inne zaburzenia lękowe”. Psychiatra często podkreślał, że poza lekami jakie bierze Wnioskodawczyni, ważna jest rehabilitacja w postaci sesji psychoterapeutycznych, to wtedy może być efekt. Ostatnio lekarz wystawił kolejne skierowanie do Poradni Psychologicznej, zaznaczając psychoterapia.

 

Wnioskodawczyni korzystała kiedyś z usług psychologa w Poradni zdrowia, ale przerwała ze względu na odległe terminy i brak poprawy. Obecnie chodzi na prywatną psychoterapię i myśli, że wreszcie coś się zmieni w Jej samopoczuciu.

 

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 października 2019 r., Wnioskodawczyni wskazała, że posiada dwa orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu X:

 

Pierwsze wystawione dnia (…) ważne do dnia (…).
Drugie wystawione dnia (…) ważne do dnia (…).

 

Wnioskodawczyni wydatki na usługę psychoterapii poniosła/poniesie w tym roku (2019 r.). Psychoterapię zaczęła w miesiącu wrześniu br. Wydatki na sesje psychoterapeutyczne w 100% Wnioskodawczyni poniosła i będzie ponosić sama z własnej emerytury. Nie ubiegała się o jakiekolwiek dofinansowanie. Za wszystkie sesje psychoterapeutyczne, od miesiąca września Wnioskodawczyni będzie posiadała rachunki, za które płaci gotówką.

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w PIT-37 koszty poniesione na prywatną pomoc psychoterapeutyczną?

 

Zdaniem Wnioskodawczyni, zapoznała się Ona z wieloma publikacjami dotyczącymi swojej sprawy:

Pan prof. dr hab. …. w swojej opinii stwierdził, że „(…) mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne zawiera w sobie również oddziaływanie psychologiczne, którego istotnym elementem jest psychoterapia”.


Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia (…)., sygn. akt (…).
…… „Psychoterapia jest zabiegiem rehabilitacyjnym – gdyż jest to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolność do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

 

Ponadto Wnioskodawczyni uważa, że rehabilitacja to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej. Dla Wnioskodawczyni psychoterapia to rehabilitacja, czyli zespół działań, które mają na celu przystosowanie, przywrócenie osoby do normalnego życia w społeczeństwie. W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że może odliczyć od dochodu koszty sesji psychoterapii.

 

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, że jako podatnik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne, które jest w stanie udokumentować. Wnioskodawczyni chce odliczyć od dochodu w PIT-37 wydatki poniesione w 2019 r. na psychoterapię w ramach ulgi rehabilitacyjnej (art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Sesje psychoterapii to zabiegi rehabilitacyjne
Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. te za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że sesje u psychoterapeuty spełniają przesłanki uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie podatkowej i zaznaczył, że warunkiem ich uznania jest posiadanie dokumentów stwierdzających sfinansowanie tych wydatków.

 

// Interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT3.4011.430.2019.2.ID z 6 grudnia 2019