laptop microsoft free

Skarbówka wydała bardzo niekorzystną interpretację podatkową, w której stwierdza, że niepełnosprawny nie może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakupu komputera (tu konkretnie laptopa), bo takie urządzenie nie jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji.

 

 

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczyni jest 66-letnią emerytką, osobą samotną. Otrzymuje emeryturę w wysokości 1 363 zł. Ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Choroby na które cierpi: schizofrenia paranoidalna i depresja (od 1993 r.), zwyrodnienie kręgosłupa, bezdech senny, choroba nowotworowa prawej nerki (od 2019 r.). Choroby te oprócz uciążliwego bólu powodują pogarszający się stan psychiczny oraz coraz silniejszy lęk przed dalszym życiem i wykonywaniem najprostszych czynności domowych. Wnioskodawczyni zdarzają się coraz częściej dni, że nie jest w stanie wyjść z domu.

 

W Jej wieku raczej nie ma szans na znaczne polepszenie zdrowia. W 2019 r. Wnioskodawczyni zdecydowała się na kupno laptopa za 1 306 zł (sfinansowany w całości przez podatniczkę). Był to dla Niej olbrzymi wydatek równy miesięcznej emeryturze. Musiała się w związku z tym zadłużyć. Wnioskodawczyni bardzo chciała mieć dzięki temu kontakt z innymi ludźmi.

 

Obecnie laptop jest Jej niezbędny przy robieniu zakupów spożywczych i leków, prowadzeniu terapii psychicznej wyciszającej stany depresyjne poprzez słuchanie odpowiednich melodii, oglądanie filmów zalecanych przy stanach lękowych, wirtualnego zwiedzania Polski i innych krajów, gdy tradycyjna turystyka jest dla Niej niedostępna, prowadzenie korespondencji z urzędami, jeżeli występuje taka konieczność. Laptop pozwala Wnioskodawczyni godnie żyć bez angażowania innych osób. Kupując w dniu 19 listopada 2019 r. laptop … o wartości 1 306 zł 26 gr otrzymała na niego ze sklepu paragon fiskalny. Zapomniała poprosić o fakturę. Obecnie nie ma już możliwości wystawienia faktury przez sklep, bo rok 2019 został już zamknięty.

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup laptopa … w wysokości 1 306 zł 26 gr jako wydatek nielimitowany od dochodu (podatku) za 2019 r.?

 

Odpowiedź fiskusa jest niekorzystna – nie można odliczyć zakupu laptopa

 

Jak zaznaczył fiskus, możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup laptopa należy w przedstawionym stanie faktycznym ocenić poprzez analizę przepisu art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Z uregulowań zawartych w ww. art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zatem, że:


• pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu, a rodzajem niepełnosprawności, pozostawać musi ścisły związek,
• zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu lub ułatwiać wykonywanie czynności życiowych,
• cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter.

 

Podkreślić przy tym należy, że określenie „niezbędnych w rehabilitacji” oznacza, że ustawodawca zalicza do niego tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne - mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi indywidualnych, niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiających tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Zatem, jak wynika z powyższego, nie wystarczy tylko, aby określony sprzęt ułatwiał osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych, ponieważ wymagane są jeszcze inne cechy, którymi winien się charakteryzować, aby mógł być odliczony. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać określone właściwości. Powyższy pogląd jest uzasadniony, ponieważ ogranicza możliwość odliczenia jakiegokolwiek wydatku, nieposiadającego indywidualnych cech, przeznaczenia i niezbędnego w rehabilitacji.

 

Zakupiony przez Wnioskodawczynię, będącą osobą niepełnosprawną, laptop, z całą pewnością jest pomocny w życiu codziennym Wnioskodawczyni. Jednak mimo, że zakupiony laptop pomaga Wnioskodawczyni na większe otwarcie i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, to zaznaczyć należy, że jako ogólnodostępne urządzenie techniczne mieści się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób, niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności. W sytuacji zatem, gdy zakupiony przez Wnioskodawczynię laptop nie wyróżnia się jakimiś indywidualnymi cechami związanymi z rodzajem Jej niepełnosprawności to nie spełnia on kryteriów „indywidualnego sprzętu” niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wydatek na jego zakup nie może być odliczony od dochodu Wnioskodawczyni, w zeznaniu rocznym za 2019 r., jako wydatek poniesiony na cele rehabilitacyjne.

 

Fiskus zmienia zdanie

Nowa interpretacja fiskusa jest bardzo niekorzystna i bardzo nielogiczna. Z jednej strony skarbówka stwierdza, że laptop nie posiada indywidualnych cech, przeznaczenia i niezbędnego w rehabilitacji, a z drugiej strony zaznacza, że laptop ułatwia podatniczce wykonywanie czynności życiowych.

 

Ustawa o podatku dochodowym jasno wskazuje, że zakup danego sprzętu (jakiegokolwiek oprócz AGD) musi posiadać indywidualne cechy związane z danym rodzajem niepełnosprawności lub ułatwiać wykonywanie czynności życiowych.

 

Na takiej zasadzie można przecież podważyć zakup każdego sprzętu, wszak np. wózek inwalidzki nawet dostosowany do danej konkretnej osoby może być przecież wykorzystywany przez kogoś innego.

 

Już 4 lata temu, bo w 2016 roku poseł Bartosz Jóźwiak z partii Kukiz'15 stwierdził, że ulga rehabilitacyjna w obecnym kształcie to przestarzałe rozwiązanie, które nie daje zadowalających rezultatów, pozwala odliczyć tylko wymienione wydatki, z których część określono sformułowaniami pozbawionymi legalnej definicji, a ponadto przepisy dotyczące tej ulgi nastręczają problemów tak podatnikom, jak i organom skarbowym (Ulga rehabilitacyjna jest przestarzała, nie-pelnosprawni.pl z 30 kwietnia 2016).

 

// Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nr interpretacji indywidualnej 0113-KDWPT.4011.26.2020.2.ASZ z 23 czerwca 2020

 

AKTUALIZACJA 20 LISTOPAD 2020

Jak pisze Rzeczpospolita fiskus podtrzymuje swoje niekorzystne stanowisko w sprawie możliwości odliczenia kosztów zakupu laptopa w uldze rehabilitacyjnej. W tej sprawie interweniowała Rada ds. Cyfryzacji. Wezwała fiskusa, aby jednoznacznie przyznał prawo do ulgi w przepisach. Bez uznaniowego określania przydatności zakupów do rehabilitacji.

 

Ministerstwo finansów również stoi na stanowisku, że opisana interpretacja jest zgodna z przepisami, ale jednocześnie resort napisał gazecie, że „postulat przyznania prawa do ulgi z tytułu zakupu komputera bez uznaniowego określania przydatności do rehabilitacji jest przedmiotem wnikliwej analizy”.

 

// Przemysław Wojtasik, Skarbówka podtrzymuje niekorzystną dla niepełnosprawnej osoby interpretację dotyczącą ulgi rehabilitacyjnej, Rzeczpospolita z 16 listopada 2020