Wydatki na wymianę pieca węglowego na gazowy stanowią wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności syna wnioskodawcy, a w konsekwencji mogą być odliczone od dochodu wnioskodawcy jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2020 roku.

 

Wnioskodawca mieszka z żoną oraz dwoma nieletnimi synami w mieszkaniu własnościowym w tzw. starym budownictwie. Mieszkanie jest ogrzewane starym piecem c.o. na węgiel. Piec ten służy również do grzania wody użytkowej.

 

Żona wnioskodawcy pracuje na pełny etat, a starszy syn chodzi do szkoły. Sam zainteresowany jest rencistą i opiekuje się w młodszym (6 lat), niepełnosprawnym synem, który wymaga stałego nadzoru, opieki oraz intensywnej terapii i rehabilitacji (zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w szkole specjalnej oraz zajęcia terapeutyczne prowadzone przez prywatnych terapeutów, a także wizyty u lekarzy specjalistów co skutkuje co najmniej 2 lub 3 – krotnymi wyjazdami w tygodniu poza miejsce zamieszkania). Nadto syn wymaga stałych i cyklicznych tygodniowych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Nie może tez zostawać sam. Jego stan niepełnosprawności powoduje brak możliwości oceny zagrożeń.

 

U wnioskodawcy zdiagnozowano natomiast cukrzycę typu I (też jest osobą niepełnosprawną) wymagającą stałego kilkukrotnego w ciągu doby wlewu insuliny i stałej opieki w poradni diabetologicznej. Natężenie terapii syna, tj. rozjazdy na zajęcia, do lekarzy, praca żony na pełny etat a także postępująca cukrzyca stanowią poważne obciążenie dla wnioskodawcy w codziennym wykonywaniu obowiązków i opieki nad niepełnosprawnym synem. Uciążliwy jest zwłaszcza okres zimowy (grzewczy), kiedy to z uwagi na powyższe dochodzi do „zagotowania” pieca lub jego wygaśnięcia oraz strach, aby niepełnosprawny syn nie zrobił sobie krzywdy. Dlatego też została podjęta decyzja o wymianie pieca na kocioł gazowy i zapewnienia minimalnego komfortu życia.

 

Wnioskodawca zadał pytanie, czy wymianę pieca w 2020 r. może rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jako wydatki poniesione na cele adaptacji mieszkania dla potrzeb osób niepełnosprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko.

 

Każdy niepełnosprawny ma inne potrzeby

Dyrektor KIS w udzielonej odpowiedzi napisał, w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

 

Wydatki poniesione na wymianę pieca węglowego na gazowy stanowią wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności syna Wnioskodawcy. Jak wskazał Wnioskodawca, 6-letni syn pozostający na utrzymaniu Jego i żony, posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Syn Wnioskodawcy wymaga całodobowej opieki i nadzoru, ma zaburzenia rozwojowe o charakterze neurologicznym, nie rozumie zagrożeń występujących w środowisku w którym funkcjonuje, np. zagrożeń ze strony ognia, jak ma to miejsce w przypadku pieca węglowego. Wymiana pieca węglowego na nowoczesny (bezpieczny) piec gazowy może stanowić w tej sytuacji przystosowanie mieszkania i jego wyposażenie podyktowane potrzebami niepełnosprawnego syna Wnioskodawcy.

 

W konsekwencji, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w roku bieżącym na wymianę pieca węglowego na gazowy mogą być odliczone od Jego dochodu jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne w rozliczeniu za 2020 r.

 

// Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna nr 0115-KDIT2.4011.361.2020.2.RS z 10 lipca 2020 roku.