Ministerstwo Finansów opublikowało 28 sierpnia 2020 roku rozporządzenie, w którym przywraca 8 proc. stawkę VAT na urządzenia brajlowskie.

 

W lipcu 2020 roku weszła w życie nowa matryca stawek podatku VAT podnosząca stawki na urządzenia brajlowskie. Wzrost VAT z 8 proc. na 23 proc. wynikał z faktu, że wiele urządzeń brajlowskich nie miało statusu wyrobu medycznego objętego wcześniej ośmioprocentowym podatkiem VAT co skutkowało tym, że notatniki brajlowskie, monitory brajlowskie oraz wybrane drukarki zostały objęte wyższą stawką podatku.

 

// Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Dz.U. 2020 poz. 1487