Mimo korzystnych wyroków sądów administracyjnych z 2019 roku, nie wszyscy opiekunowie będący na emeryturze i opiekujący się niepełnosprawnym mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Niektóre sądy uznają, że nie pozwala im na to wiek – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

 

Posiadanie prawa do emerytury lub renty nie może być przesłanką wykluczającą możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Taka, korzystna dla opiekunów, linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych zaczęła się kształtować od 2019 roku pisze gazeta.

 

Jednak w okresie letnim 2020 roku pojawiły się niekorzystne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA), które podważają dotychczasową linię orzecznictwa. Sprawa tyczy się wyroków, np. : WSA w Gliwicach z 24 lipca (sygn. akt II SA/Gl 480/20), 5 sierpnia (II SA/Gl 445/20), z 24 lipca (II SA/Gl 470/20) oraz z 13 lipca (II SA/Gl 442/20) 2020 roku.

 

Generalnie chodzi o to, że zdaniem WSA związek między powstrzymywaniem się od aktywności zawodowej a sprawowaną opieką musi być ścisły i bezpośredni. Zdaniem sądu czym innym jest bowiem opieka nad domownikiem, a czym innym praca zarobkowa. Nie sposób więc przyjąć, że każdy i niezależnie od wieku może być osobą aktywną zawodowo.

 

Innymi słowy sądowi chodzi o to, że osoba w wieku 70 lat czy 80 lat (a często tyle mają właśnie opiekunowie będący na emeryturach EWK) nie rezygnuje z pracy czy jej nie szuka, bo i tak by tej pracy nie znalazła, żadna firma po prostu nie zatrudniłaby tak sędziwego pracownika.

 

Adwokat z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mówi gazecie, że dopiero od niedawna opiekunowie którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę mają możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, ale wspomniane wyroki WSA mogą im zamknąć tę drogę.

 

// Michalina Topolewska, Za stary na świadczenie pielęgnacyjne. Sądy stawiają przeszkody opiekunom, Dziennik Gazeta Prawna z 23 września 2020