Wykonywanie zleconych przez lekarza ćwiczeń na siłowni fitness nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 

W wyniku zwichnięcia przy porodzie stawów biodrowych Wnioskodawczyni od urodzenia jest osobą niepełnosprawną (obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji). Od drugiego roku życia Wnioskodawczyni poddawana była różnym operacjom i zabiegom, które miały zminimalizować skutki niepełnosprawności. Ostatnią poważną operacją była wymiana obu stawów biodrowych w 2016 r. Żadna jednak z dotychczas wykonanych operacji, ani żaden z następujących po nich rozlicznych zabiegów rehabilitacyjnych nie wyeliminowały trwałych uszkodzeń w narządach ruchu i nie przywróciły Wnioskodawczyni sprawności. Aby jak najdłużej zachować choć tą ograniczoną sprawność i nie „wylądować” na wózku inwalidzkim Wnioskodawczyni musi nieustannie poddawać się zabiegom rehabilitacyjnym, które sprowadzają się głównie do określonych ćwiczeń wzmacniających mięśnie.

 

Ponieważ dostępność do profesjonalnych rehabilitantów finansowanych ze środków NFZ jest bardzo ograniczona i zdecydowanie niewystarczająca dla potrzeb rehabilitacji Wnioskodawczyni zmuszona jest korzystać z odpłatnych usług, ale te z kolei przekraczają jej możliwości finansowe. Wnioskodawczyni zna już zestaw ćwiczeń zalecanych jej przez rehabilitantów, dlatego też wykonuje te ćwiczenia korzystając z usług siłowni wyposażonej w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń, a zaniechanie tych ćwiczeń spowodowałoby pogorszenie stanu zdrowia Wnioskodawczyni.

 

Wnioskodawczyni posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i jest pod stałą opieką lekarza, który potwierdza skuteczność wykonywanych przez nią ćwiczeń.

 

Podatniczka zapytała, czy zakup karnetu na siłownię, gdzie wykonywałaby ćwiczenia zlecone przez lekarza może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 

Podatniczka: rehabilitację można wykonywać wszędzie
Zdaniem kobiety, ograniczenie możliwości odliczenia kosztów korzystania z rehabilitacji tylko w uzdrowiskach, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo leczniczych czy pielęgniarsko-opiekuńczych jest sprzeczne z celem nadrzędnym rehabilitacji, którym jest pomoc niepełnosprawnym w ratowaniu i zachowaniu sprawności pozwalającej na w miarę sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i nie skazywanie tych ludzi na izolację i wykluczenie. Sposobów rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest mnóstwo, a zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są przecież nie tylko w ww. obiektach.

 

KIS: Siłownia to ogólnodostępna rekreacja a nie rehabilitacja

W odpowiedzi dyrektor KIS stwierdził, że ćwiczenia na siłowni niewątpliwie wpływają na polepszenie ogólnego stanu zdrowia, jednakże nie można czynności tych zakwalifikować do kategorii zabiegów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy, gdyż siłownie są placówkami przeznaczonymi do ogólnej rekreacji – cechuje je ogólnodostępność co oznacza, że są przeznaczone dla wszystkich chętnych do korzystania z nich, a więc, nie tylko dla osób niepełnosprawnych.

 

// Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
sygn. 0115-KDIT2.4011.900.2020.1.MM z 12 marca 2021