Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że zakup przez niepełnosprawnego samochodu z automatyczną skrzynią biegów nie jest sprzętem niezbędnym w rehabilitacji i nie można go odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 

Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności dla Wnioskodawcy wydał dnia 25 stycznia 2021 r. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na okres do 30 listopada 2025 r. Również Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał dla Wnioskodawcy orzeczenie dnia 23 listopada 2020 r. na okres od 17 września 2020 r. do 30 listopada 2025 r.

 

Wnioskodawca zmuszony był zmienić samochód zwykły na samochód z automatyczną skrzynią biegów, ze względu na niedowład prawej ręki i nogi przy chorobie Parkinsona, na którą się leczy.

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zakup samochodu z automatyczną skrzynią biegów Wnioskodawca może odliczyć od dochodów w ramach ulgi rehabilitacyjnej, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup samochodu z automatyczną skrzynią biegów może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dyrektor KIS stwierdził, że taki wydatek nie może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie można stwierdzić, że samochód nosi znamiona sprzętu lub urządzenia, które jest wykorzystywane stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Jest on powszechnym środkiem transportu, z którego może korzystać każdy, niezależnie od posiadanej niepełnosprawności.

 

// Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
sygn. 0115-KDIT2.4011.193.2021.2.MD z 23 czerwca 2021