Zakup roweru elektrycznego przez osobę z niepełnosprawnością ruchową nie korzysta z ulgi rehabilitacyjnej – stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 

Podatniczka została uznana za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które zawiera symbol przyczyny niepełnosprawności -05-R upośledzenie narządu ruchu. Podatniczka choruje na schorzenia i dysfunkcje związane z układem ruchu i posiada wskazanie od lekarza prowadzącego (specjalisty ortopedii i traumatologii) o konieczności prowadzenia rehabilitacji bez obciążania kolan.

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera wskazania dotyczące konieczności zaopatrzenia podatniczkę w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie. Podatniczka posiada zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu o konieczności stałej rehabilitacji ruchowej wraz z wymienieniem urządzeń wskazanych do rehabilitacji, tj. orbitreka, roweru elektrycznego i steppera, które należy stosować w związku z istniejącymi schorzeniami narządu ruchu, z uwagi na istnienie których został orzeczony ww. stopień niepełnosprawności.

 

Orbiterek i stepper można odliczyć

Dyrektor KIS stwierdził, że skoro podatniczka jest osobą niepełnosprawną i posiada orzeczenie o niepełnosprawności, to przysługuje Jej prawo do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych na zakup indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji, tj. orbitreka i steppera. Odliczenie to przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych kosztów zakupu, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania.

 

Wskazać jednak należy, że koniecznym jest, aby orbitrek i stepper spełniały warunki urządzeń niezbędnych w rehabilitacji schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności podatniczki. Dla oceny powyższego pomocnym będzie oparcie się na zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę stosownie do zdrowia i potrzeb indywidualnej rehabilitacji.

 

Rower o napędzie elektrycznym nie korzysta z ulgi

Rower elektryczny z silnikiem elektrycznym o mocy 2,5 kW, o konstrukcji ograniczającej prędkość jazdy do 25 km/h, nie jest sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji lecz pojazdem mechanicznym.

 

Nie można więc stwierdzić, że ww. rower elektryczny nosi znamiona sprzętu lub urządzenia, które jest wykorzystywane stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Jest on dobrem powszechnego użytku, przeznaczonym dla wszystkich osób niezależnie od tego czy są osobami niepełnosprawnymi czy cieszącymi się dobrym zdrowiem – stwierdził dyrektor KIS.

 

// Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.150.2021.2.KR z 29 czerwca 2021