Opiekun osoby niepełnosprawnej może stracić świadczenie pielęgnacyjne jeśli korzysta z opieki wytchnieniowej. To samo tyczy się także opiekunów, którzy dopiero będą starać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Jeżeli całodobowy pobyt osoby niepełnosprawnej wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną mogą utracić do niego prawo. Stanowi o tym art. 17 ust. 5 pkt 2 lit b ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki:

 

- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka

lub

- w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

 

Taka sytuacja dotyczy również opiekunów, którzy dopiero będą starać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Do tej pory nie było słychać o sytuacji, aby któryś z opiekunów stracił świadczenie, bo skorzystał z opieki wytchnieniowej, ale można zadać pytanie po co wprowadzać jakieś ułatwienia dla opiekunów, skoro z drugiej strony będzie się ich karać, jakby chcieli wyłudzić od państwa nie wiadomo co?