money pixabay com 948603 free

Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego nie zalicza się do stażu pracy, od którego przysługują dodatki i nagrody w pracy. Jest to szczególnie ważne dla pracowników samorządowych.

 

Pracownik samorządowy może otrzymać dodatek za wysługę lat pracy czy nagrodę jubileuszową. Wysokość tych dodatków jest uzależniona od stażu pracy.

 

Dodatek za wieloletnią pracę należy się po 5 latach pracy i wynosi 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia podstawowego (art. 36 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.). Dodatkowo dodatek ten wzrasta o 1 proc. za każdy dodatkowo przepracowany rok, ale nie więcej niż 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia podstawowego (art. 38 ust. 1).

 

Z kolei nagroda jubileuszowa czy jednorazowa odprawa z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy uzależniona jest od poprzednio zakończonych okresów zatrudnienia oraz innych okresów, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 38 ust. 5).

 

Załóżmy, że pracownik samorządowy zwalnia się z pracy celem sprawowania opieki nad bliskim niepełnosprawnym członkiem rodziny i z tego tytułu pobiera świadczenie pielęgnacyjne (1971 zł netto w 2021 roku, art. 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Po jakimś czasie podopieczny umiera i opiekun wraca do pracy w jednostce samorządowej.

 

Okazuje się, że ustawa o świadczeniach rodzinnych nie zalicza pobierania świadczenia pielęgnacyjnego do stażu pracy mimo odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego. Oznacza to dla takiego pracownika samorządowego, że jego dodatki do płacy będę niższe niż kolegów/koleżanek z pracy, którzy nie musieli opiekować się niepełnosprawnym krewnym.