100PLN

Rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druk nr 3603)

 

Z zapisu projektu wynika, że do dochodu, np. renty socjalnej, nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów.

 

Link do projektu - strona www Sejmu z 10 lipca 2019

 

Linkownia

 
 

Początek strony