Jak pisze „Gazeta Wyborcza" rodzice dzieci z autyzmem, którym pomaga Fundacja Jaś i Małgosia (JiM), spotkali się 14 listopada z Krystyną Szumilas, minister edukacji narodowej. Rodzice przekazali pani minister petycję "Autyzm. STOP dyskryminacji w szkole" z apelem o organizowanie szkoleń, przygotowujących nauczycieli do pracy z dziećmi z autyzmem. Pod petycją podpisało się ponad 3300 osób. 


Fundacja JiM zorganizowała jeszcze w październiku 2012 roku akcję, adresowaną do minister edukacji narodowej, która miała zwrócić uwagę na brak wiedzy nauczycieli o autyzmie, a w związku z tym problemy w edukacji dzieci z autyzmem. Brak takiej wiedzy może prowadzić do dyskryminacji i wykluczenia dzieci autystycznych w szkołach i przedszkolach.

 

W czasie spotkania pani minister zapewniła rodziców, że system wsparcia nauczycieli cały czas się zmienia. Dzięki szkoleniom nauczyciele będą odpowiadali na rzeczywiste potrzeby, takie jak np. pojawienie się w szkole dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, chociażby z autyzmem.


24 listopada 2012 MEN zorganizuje konferencję w Łodzi „Autyzm czy Asperger" (www.jimautism.com), na którą rodzice dzieci autystycznych są zaproszeni.


// Gazeta.pl (wiol), JiM