24 listopada 2012 w Dolnośląskim Centrum Filmowym przy ul. Piłsudskiego we Wrocławiu odbędzie się rozdanie symbolicznych czeków stypendystom programu „Sprawny uczeń 2012". 


„Sprawny uczeń" to jedyny w Polsce program przygotowany przez samorząd szczebla wojewódzkiego kierujący swoją pomoc bezpośrednio do niepełnosprawnych uczniów. Inspiracją dla jego utworzenia były sygnały, jakie samorząd dostawał od organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

 

Stypendia kierowane są do niepełnosprawnych uczniów realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego pochodzących z rodzin, w których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł. Wysokość jednorazowego stypendium na rok szkolny 2012/2013 wynosi 1000 zł na niepełnosprawnego ucznia.


W 2011 roku na stypendia w budżecie województwa 400 tys. zł. Świadczenia te przyznano 383 osobom. W 2012 roku na ten cel przeznaczono kwotę dwukrotnie większą: 800 tys. zł; stypendia otrzymało 736 osób.


W związku ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej w zakresie kryteriów dochodowych (z 351 zł na 456 zł na członka rodziny wg. rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2012) przypuszczalnie zwiększy się liczba osób spełniających kryteria do uzyskania stypendium. Dlatego też w projekcie budżetu województwa na przyszły rok na stypendia wstępnie zarezerwowano kwotę 1 mln zł.

 

Umowę na przyznane stypendium w ramach programu „Sprawny uczeń" można podpisać we wskazanych miejscach i terminach:


WROCŁAW w dniach 19 LISTOPADA i od 26 do 30 LISTOPADA 2012 r. w godz. 8:00 do 15:00; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, sala nr 400, piętro I

 

GŁOGÓW w dniu 20 LISTOPADA 2012 r. w godz. od 9:00 do 15:00; Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21; sala konferencyjna Zarządu Powiatu Głogowskiego (I piętro, pok. 101)

 

LUBAŃ w dniu 21 LISTOPADA 2012 r. w godz. od 8:00 do 14:30; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, ul. Przemysłowa 4 (pokój nr 8)

 

KŁODZKO w dniu 22 LISTOPADA 2012 r., w godz. od 10:00 do 15:00; Kryta pływalnia ul. Jana Pawła II nr 4, piętro II

 

ŚWIDNICA w dniu 23 LISTOPADA 2012 r., w godz. od 8:00 do 14:30; Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 (II piętro, sala nr 226)

 

Umowy będzie można podpisywać także w dn. 24 LISTOPADA 2012 r. we Wrocławiu w Dolnośląskim Centrum Filmowym przy ul. Piłsudskiego 64a, w godz. od 11:00 do 14:00 podczas uroczystego spotkania stypendystów.

 

Dokumenty konieczne do podpisania umowy:
1. Dowód osobisty wnioskodawcy
2. Ważne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia
3. Dane rachunku bankowego, na który przekazane zostanie stypendium

 


Szczegółowe warunki przyznawania jednorazowych stypendiów oraz tryb postępowania w tych sprawach zamieszczone są na stronie internetowej
www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl