Jak pisze Gazeta Wyborcza psychologowie uważają, że decyzja krakowskiego samorządu o przeniesieniu niepełnosprawnych uczniów z klas integracyjnych do szkół specjalnych może być niebezpieczna.


Anna Okońska-Walkowicz, wiceprezydent Krakowa przekonuje, że nauczanie integracyjne nie spełniło zadań, bo po kilku latach nauczania dzieci z dysfunkcjami i tak przechodzą do szkół specjalnych.


Innym powodem są zmiany przepisów, gdzie ADHD nie jest zaliczane do niepełnosprawności, a dzieci z tym zaburzeniem które kwalifikują się do klas integracyjnych, będzie mniej i trzeba te szkoły wygaszać. Poza tym są dobre szkoły specjalne, które przyjmą takie dzieci i gwarantują przygotowanie ich do życia.


Odmiennego zdania są psychologowie. Zdaniem dr Anna Bombińska-Domżał z Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, edukacja uczniów z niepełnosprawnością głównie w odizolowanych szkołach specjalnych była nie tylko krytykowana, ale jest niezgodna z dzisiejszym sposobem definiowania i traktowania niepełnosprawności oraz praw dzieci z zaburzeniami rozwoju. Założenie powrotu do edukacji segregacyjnej dzieci z odmiennymi potrzebami i możliwościami nie spełnia standardów.


Gazeta przypomina, że we wrześniu Prezydent Komorowski podpisze Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, gdzie edukacja włączająca (czyt. integracyjna) jest uznana za priorytet, który przeciwdziała wykluczeniu.


Na podstawie

Małgorzata Skowrońska, Dominika Wantuch, Kraków zaprasza do szkół specjalnych, Gazeta wyborcza z 1 września 2012