Miasto stołeczne Warszawa realizuje zapisy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zakończyła się kolejna edycja kursu języka migowego dla urzędników. Dzięki takim szkoleniom podnosi się jakość świadczonych usług przez nasze urzędy oraz jednostki organizacyjne.


W piątek, 7 września 2012 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej odbyło się uroczyste zakończenie kursu języka migowego, podczas którego 40 uczestników (w tym 20 urzędników) otrzyma zaświadczenia potwierdzające umiejętność. Kurs obejmował 60 godzin dydaktycznych. Szkolenie zorganizowane było przez Chrześcijańską Spółdzielnię Socjalną „NASZ DOMEK" w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy.


W zeszłym roku podobne szkolenie zorganizowano przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych i obejmowało 65 pracowników z Urzędów Dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej, Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz jego delegatur w Dzielnicach.


Przez ostatnich kilka lat z kursów skorzystali m.in. pracownicy Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Biura Polityki Społecznej, Biura Edukacji i Biura Polityki Zdrowotnej warszawskiego Ratusza, a także grupa pracowników Komendy Stołecznej Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Łącznie szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym ukończyło około 490 osób. Koszt kursów to blisko 350 tys. zł.


Warto dodać, że Ratusz ma również umowę zawartą z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Mazowiecki na dofinansowanie usług tłumaczy języka migowego (zatrudnia 3 tłumaczy języka migowego), którzy pomagają w codziennym funkcjonowaniu osobom niesłyszącym. Tłumacze przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 lub od 12.00 do 20.00. Miasto Stołeczne Warszawa przeznaczyło na ten cel ponad 260 tys. zł.