Około 100 rodziców i opiekunów dzieci autystycznych zorganizowało 11 września 2012 pikietę przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach akcji „Autyzm. Stop dyskryminacji w szkole". Pikietujący domagali się, aby stworzyć dla nauczycieli system szkoleń przygotowujących ich do pracy z dziećmi autystycznymi.


Pikietujący odczytali petycję do minister edukacji Krystyny Szumilas:


"Wielu nauczycieli w przedszkolach i szkołach, zarówno masowych jak i integracyjnych a nawet specjalnych, nie jest przygotowana do pracy z dziećmi z autyzmem. Nie wiedzą, jakie metody terapeutyczne zastosować, jakie warunki stworzyć dziecku do pracy, jak integrować je z rówieśnikami. Ich bezradność przekłada się na bezczynność, i często, zbyt często nawet na agresję w kierunku dzieci i rodziców, na oskarżanie dzieci, że są niegrzeczne, posądzanie rodziców o złą wolę (...). W najlepszym wypadku nasze dzieci pozostawione są same sobie i izolowane w klasie czy grupie. Najczęściej jednak - pod różnymi pretekstami - są wypychane ze szkoły. Kieruje się je też na nauczanie indywidualne, które jeszcze bardziej izoluje je od innych dzieci i szkodzi w rozwoju. Tak dłużej być nie może".


Rodzice uważają, że dyskryminacja ich dzieci to efekt braku dostatecznej wiedzy, a nie złej woli i chcą, aby nauczyciele przechodzili prawdziwe szkolenia, jak nauczać dzieci autystyczne.


Petycję można podpisać na stronie internetowej http://www.autyzmstop.org