Niepełnosprawni studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (PWSZ) będą mogli korzystać ze zbiorów naukowych Akademickiej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego (ABC UW). Obie uczelnie podpisały właśnie umowę partnerską.


Księgozbiór został utworzony na Uniwersytecie Warszawskim w celu wyrównywania szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność uniemożliwia lub znacznie utrudnia dostęp do księgozbiorów w tradycyjnej papierowej formie.


Porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim to kolejne przedsięwzięcie PWSZ w Płocku, które ma na celu pomoc niewidomym studentom. W kwietniu, Uczelnia podpisała porozumienie z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto", które będzie doradzać, organizować grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty, których celem ma być zwiększenie samodzielności studentów niewidomych i prowadzić szkolenia kadry dydaktyczno – naukowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.


Obecnie w płockiej Wyższej Szkoły Zawodowej studiują dwie niewidome studentki – jedna z jest na drugim roku pedagogiki, druga właśnie rozpoczęła studia filologiczne. Podpisanie porozumienie między uczelniami na pewno ułatwi dostęp takim osobom do cennych zbiorów publikacji.


// PAP Nauka w Polsce (7 październik 2012), http://pwszplock.pl (4 październik 20012)