Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła w czwartek 11 października 2012 roku informację rządu o działaniach podejmowanych w 2011 r. na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjętej przez Sejm w 1997 roku.


Informacja przedstawia dość smutny obraz rzeczywistości w obszarze zatrudniania niepełnosprawnych w urzędach państwowych. Określone ustawowo minimum 6% ogólnej liczby etatów osiągnął tylko PFRON. Na 943 etaty, 123 stanowiły osoby „niepełnosprawne" a więc wskaźnik zatrudnienia wynosił 12%.

 


Pozostałe wybrane urzędy (kara na PFRON):


MON – zatrudniał tylko 0,64% niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby pracowników – kara 32,9 mln zł


ZUS - zatrudniał tylko 2,32% niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby pracowników – kara 25,4 mln zł


KRUS - zatrudniał tylko 3,10% niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby pracowników – kara 2,4 mln zł


NFZ - zatrudniał tylko 2,77% niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby pracowników – kara 2 mln zł


Ministerstwo Finansów - zatrudniało tylko 1,01% niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby pracowników – kara 2 mln zł


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - zatrudniała tylko 0,35% niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby pracowników – kara 3,5 mln zł


Ministerstwo Sportu i Turystyki – zatrudniało 0% (czytaj zero )niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby pracowników – kara 200 tys. zł


Ze sprawozdania wynika, że osób niepełnosprawnych w wieku od 16 lat wzwyż w 2011 roku było 3,4 mln co stanowi ok. 10,3% populacji naszego kraju.