Podczas konferencji odbywającej się w Warszawie 12 października pt. "Autyzm z klasą" Jane Vaughan z Wielkiej Brytanii mówiła, uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera są często prześladowani przez rówieśników i szkoły muszą mieć strategię, jak temu przeciwdziałać.


Podczas dwudniowej konferencji „Autyzm z klasą" której organizatorem była Fundacja Synapsis omawiano problemy związane z edukacją osób cierpiących na spektrum autyzmu (ASD) oraz metodach przeciwdziałania znęcaniu się nad uczniami z autyzmem. Głównym gościem spotkania była Jane Vaughan dyrektor ds. edukacji brytyjskiego National Autistic Society.


Dyrektor Jane Vaughan powiedziała, że w szkołach z autystycznymi uczniami ważne jest odpowiednie szkolenie nauczycieli (ale nie tylko), którzy potrafią na wczesnym etapie wykryć przemoc w stosunku do uczniów z zaburzeniami intelektualnymi. Ponadto, nauczyciele muszą wiedzieć, że uczeń ma autyzm i złe zachowanie dziecka wynika z ukrytych przyczyn.


Ważnie jest także to, aby nauczyciele otaczali dzieci z autyzmem stosowną opieką, np. szczególnie nadzorowali poziom bezpieczeństwa podczas przerw lekcyjnych, tworzyli wokół nich krąg przyjaciół - dzieci, których zadaniem będzie pomoc rówieśnikom z ASD. Zachęcała nauczycieli do inicjowania zabaw, scenek, w których ćwiczy się relacje interpersonalne czy nagrywanie filmików z dziećmi i omawianie później ich zarejestrowanych zachowań.


W Polsce nie ma dokładnych danych ile autystycznych dzieci jest w szkołach, ale według Fundacji Synapsis jest to jedno dziecko na 300, a z Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2010 r.) wynika, że jest to 6 tys. uczniów. Problemem jej to, że często sami rodzice nie informują szkoły o autyźmie dziecka wychodząc z założenia, że ich pociecha sama sobie da radę. Ostatnie wydarzenia (pikiety przed siedzibą MEN) wskazują, że coraz częściej rodzice stanowczo domagają się lepszego dostępu do właściwej edukacji dla dzieci autystycznych wskazując, że ani szkoły ani nauczyciele w ogóle nie są przygotowane do nauczania autystycznych dzieci.


Aby przeciwdziałać takiej dyskryminacji (lub częściowo niewiedzy) Fundacja Synapsis przygotowała opracowanie „Model aktywizacji zawodowej osób z autyzmem" w którym zawarto szereg materiałów opracowanych specjalnie dla przedstawicieli otoczenia osób ze spektrum autyzmu, czyli dla osób uczestniczących w planowaniu przyszłości młodzieży lub dorosłych z zespołem Aspergera (ZA), np. dla doradców ds. zatrudnienia lub nauczycieli przygotowujących ich do samodzielności w dorosłym życiu, a także – co jest bardzo ważne i niezbędne z punktu widzenia aktywizacji zawodowej tej grupy osób – dla potencjalnych pracodawców i stażodawców. Model został opracowany pod kątem przygotowania zawodowego dorosłych osób z ZA, lecz warto podkreślić, że jego zastosowanie w pracy z dorastającą młodzieżą może przynieść jeszcze lepsze rezultaty.


Opracowanie „Model aktywizacji zawodowej osób z autyzmem" dostępne jest na stronie Fundacji Synapsis (PDF, 3,8 MB) i wkrótce ruszy druk książki w nakładzie 5000 egzemplarzy.


Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata, obok raka, cukrzycy i AIDS. Dane amerykańskie wskazują na 1 proc. populacji osób z autyzmem.