Duńska organizacja SPF pomoże autystykom znaleźć pracę w sektorze ITPrzedsiębiorstwo o profilu "Specialisterne" rozpoczyna działalność w Polsce, której celem jest przyspieszenie i ułatwienie zatrudniania osób z zaburzeniami autystycznymi.

Duńska organizacja non-profit Specialist People Foundation (SPF) poinformowała o rozpoczęciu działalności w Polsce przedsiębiorstwa o profilu prospołecznym "Specialisterne", które we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami, stworzy możliwości zatrudnienia dla osób z wysoko funkcjonującym autyzmem, przy wykorzystaniu udanego modelu znajdującego zastosowanie w Danii i innych krajach. Celem fundacji jest stworzenie miliona miejsc pracy na całym świecie dla osób z rozpoznanymi zaburzeniami autystycznymi. 

 

Podczas specjalnej konferencji zorganizowanej z okazji uruchomienia oddziału "Specialisterne Fundacja Polska, w środę, 24 października 2012. Ambasador Królestwa Danii w Polsce, JE Steen Hommel powitał Specialisterne w Polsce. Fundacja ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom cierpiącym na choroby spektrum autystycznego (ASD) w całym kraju.

 

Pan Steen Thygesen, prezes Specialist People Foundation, któremu towarzyszył pan Henrik Thomsen, dyrektor generalny Specialisterne Danii, i Pan Sławomir Ulankiewicz, prezes Fundacji Polska Specialisterne podziękowali działaczom w Polsce za dotychczasowe wsparcie udzielone projektowi.

 

"Od założenia Specialisterne w 2004 opracowaliśmy unikalne podejście do identyfikacji i rozwoju potencjału u osób z wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ustanowienia stref komfortu, w ramach których mogą wykorzystać swoje unikalne umiejętności i zamiłowanie do detali, aby realizować istotne zadania dla sektora przedsiębiorstw", powiedział Steen Thygesen, prezes Specialist People Foundation. "Coraz częstsza obecność modelu Specialisterne w krajach na całym świecie zmienia życie wielu osób z autyzmem oraz ich rodzin, dlatego bardzo się cieszymy, że nasi sąsiedzi, Polacy, będą mogli również czerpać korzyści z działalności fundacji Specialisterne ".

 

Duńska Fundacja Velux ogłosiła, że Specialist People Foundation otrzymała dotację na utworzenie platformy działania Specialisterne w Polsce, co daje nadzieję i kreuje szanse dla osób z autyzmem. Będą one przez zapewnienie szkoleń oraz wpływ na powstanie nowych miejsc pracy wspomagane w przejściu do stałego zatrudnienia. Fundacja Velux zaprasza innych partnerów do wsparcia Specialisterne w tworzeniu miejsc pracy i możliwości kariery dla osób z ASD i podobnymi schorzeniami.

 

Pięcioletnim celem Specialisterne w Polsce jest stworzenie ekonomicznie opłacalnej działalności gospodarczej zatrudniającej 50 osób z wysoko funkcjonującym ASD. Praca i zadania pasujące do specjalnych zdolności osób z ASD ma zostać stworzona głównie w sektorach ICT (Internet, komunikacja, telekomunikacja) i STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

 

Wszyscy kandydaci kwalifikujący się do wzięcia udziału w inicjatywie Specialisterne będą przyjmowani do programu kwalifikacji i szkoleń w oparciu o najlepsze doświadczenia z działania Specialisterne w innych krajach. Program został stworzony, aby zapewnić i umożliwić przełożenie wyjątkowych zdolności osób autystycznych na wysokojakościową pracę na rzec poszczególnych klientów, przy użyciu tak innowacyjnych narzędzi jak zajęcia z robotami Lego Mindstorm w celu rozpoznania i trenowania wyjątkowych zdolności.

 

Specialisterne Fundacja Polska będzie rozwijać działania zmierzające do wprowadzenia modelu Specialisterne w całej Polsce. Poza Warszawą, gdzie będą się koncentrować działania na początku, Fundacja Specialisterne pracuje obecnie z lokalnymi partnerami w Krakowie i Łodzi, w celu określenia funduszy niezbędnych do zapoczątkowania działań w innych regionach. W nadchodzących latach działalność zostanie rozszerzona o kolejne miasta, w zależności od zainteresowania i wsparcia społeczności lokalnej.

 

W ramach projektu Specialisterne Fundacja Polska będzie współpracować w Polsce z młodymi ludźmi cierpiącymi na ASD i ich rodzinami, aby poszerzyć zrozumienie ich własnych możliwości i szans. Będzie również zachęcać polskie gminy do wprowadzania nowych metod integracji zawodowej młodzieży z ASD, a także współpracować z sektorem przedsiębiorstw nad wykorzystywaniem metod Specialisterne w zatrudnianiu osób z ASD.

 

Kluczowymi partnerami Specialisterne w dziedzinie kwalifikacji i szkoleń w Polsce są SYNAPSIS i Sotis. Centrum Terapii Autyzmu Sotis zostało założone w 2003 roku i jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych świadczących usługi terapeutyczne i społecznego rozwoju dla młodych ludzi z ASD. Fundacja SYNAPSIS, założona w 1989 roku, jest przedsiębiorstwem społecznym, które specjalizuje się tworzeniu i powiększaniu szans dla osób z ASD poprzez edukację, szkolenia i wsparcie.

 

Projekt utworzenia Specialisterne w Polsce jest prowadzony przez pana Sławomira Ulankiewicza, który dołączył do Specialist People Foundation w 2011 roku. Pan Ulankiewicz ponad 30 lat zarządza złożonymi projektami IT, a tym samym ma głębokie zrozumienie środowiska biznesowego i zna potencjalnych klientów ICT, którym może pokazać jak konsultanci Specialisterne mogą zwiększyć wartość firm i je wesprzeć.

 

O Specialisterne
Specialisterne ("The Specialists" w języku duńskim) to innowacyjna firma społeczna założona w Danii w 2004 roku. Jej pracownikami są głównie osoby z wysoko funkcjonującymi chorobami spektrum autystycznego (ASD), przede wszystkim z zespołem Aspergera, ale także z ADHD. Specialisterne dostarcza cennych usług dla sektora przedsiębiorstw na warunkach rynkowych, a także oceny, szkolenia i usługi edukacyjne.

 

Specialisterne cieszy się doskonałą opinią w zakresie zarządzania i dostarczania oprogramowania oraz testowania usług i urządzeń mobilnych, kontroli jakości i konwersji danych dla wiodących firm. Inwestuje bezpośrednio w ocenę i szkolenia ludzi w celu spełnienia wymogów takich branż jak IT, telekomunikacja, ochrona zdrowia, finansowa i farmaceutyczna, które potrzebują ludzi dokładnych, skrupulatnych i wytrwałych.

 

Specialisterne stworzy możliwości stabilnego zatrudnienia i kariery dla osób, które pomimo wysokiego poziomu funkcjonalności zazwyczaj są zmuszone do pozostania poza rynkiem pracy, przede wszystkim ze względu na ich niepełnosprawność. Celem Specialist People Foundation, organizacji non-profit, która szerzy model Specialisterne na całym świecie, jest umożliwienie stworzenia miliona miejsc pracy na całym świecie dla ludzi ze zdiagnozowanym autyzmem i podobnymi schorzeniami.

 

Oprócz Danii, w której Fundacja została założona, Specialisterne obecne jest dzisiaj w USA, Wielkiej Brytanii, Islandii, Szwajcarii i Norwegii. Fundacja Specialist People współpracuje także z zainteresowanymi interesariuszami w Irlandii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Turcji, Kanady i Singapurze nad planowaniem i realizacją kolejnych działań w tych krajach.

 

Podstawowa działalność Specialisterne skupiona jest obecnie na ASD, całościowym zaburzeniu rozwojowym, które zaburza komunikację i interakcję z innymi. Autyzm charakteryzuje się pewnym zestawem zachowań i jako zaburzenie, dotyka jednostki w różny sposób i w różnym stopniu. Nie jest znana pojedyncza przyczyna ASD.

 

Liczba osób dotkniętych autyzmem rośnie w szybkim tempie i według danych US Centers for Disease Control and Prevention wskaźnik występowania choroby wynosi 1 na 88 urodzeń.

 

O Fundacji Velux (http://veluxfoundations.dk )
Fundacje VELUX są organizacjami non-profit, utworzonymi przez Villum Kann Rasmussen, założyciela firmy VELUX i innych spółek z Grupy VKR, których misją jest dostarczenie światła dziennego, świeżego powietrza oraz zapewnienia lepszych warunków życia codziennego społeczeństwa.