Jak pisze „Rzeczpospolita" państwo zaprzęgnie prywatnych pośredników do pracy z długotrwale bezrobotnymi m.in. osobami 50+ czy niepełnosprawnymi. Jest to pilotażowy program, który będzie realizowany w trzech województwach: mazowieckim, podkarpackim i dolnośląskim. 


Niemoc pośredniaków w znalezieniu pracy długotrwale pozostającym bez pracy jest znany. Dlatego też ministerstwo pracy przygotowało pilotażowy program, w myśl którego, pracę dla tzw. wykluczonych (starszych, niepełnosprawnych, trwale pozostających bez pracy) będą szukać prywatne agencje pracy wyłonione w przetargu.


Jak dowiedziała się gazeta, wynagrodzenie agencji ma zależeć od jej wyników (!!!). Musi doprowadzić do tego, że pracę zdobędzie co najmniej 35 proc. podopiecznych. Dodatkowo po kilku miesiącach musi nadal pracować co druga z tych osób.


Jeśli agencja będzie miała lepszy wynik, dostanie premię. Jeśli gorszy – zwróci część pieniędzy - pisze gazeta.


Zakłada się, że w ten sposób pracę znajdzie 2952 osób.


// na podstawie Joanna Ćwiek, Misja: praca dla 2952 osób, Rzeczpospolita z 5 listopada 2012, s.A3