Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy przygotował dla 2,5 tys. bezrobotnych samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Najwięcej chętnych zamierza świadczyć usługi remontowo-budowlane oraz prowadzić sklepy. 


 Projekt realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy w regionie. Jego cel to stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla 2,5 tysiąca osób bezrobotnych.


- Przedsięwzięcie skierowane jest do osób z pomysłem na własną firmę, którym brakuje środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szansę na wzięcie w nim udziału mają bezrobotni zarejestrowani w jednym z powiatowych urzędów pracy w województwie, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.


W projekcie szczególnie preferowane są osoby w wieku do 25 lat lub powyżej 50. roku życia, niepełnosprawni, kobiety i mieszkańcy wsi oraz małych miast.


Osoby, które zakwalifikują się do projektu są objęte doradztwem zawodowym oraz biorą udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości", podczas którego uczą się między innymi jak przygotować dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie dotacji na start w biznesie. Mogą też złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 21,5 tysiąca złotych). Dotacji nie trzeba zwracać, pod warunkiem że działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres minimum 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymają też informacje na temat instytucji udzielających wsparcia nowopowstałym firmom.


Rekrutację prowadzą powiatowe urzędy pracy. Projekt zakłada przeprowadzenie trzech naborów: pierwszy już się zakończył, kolejne planowane są od stycznia do kwietnia 2013 roku oraz od czerwca do września 2013 roku.


Szczegółowe informacje oraz terminarze rekrutacji na stronie internetowej projektu:
http://www.przedsiebiorczosc.wup.torun.pl 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa.


// UM województwa kujawsko-pomorskiego, 5 listopad 2012