Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczęło realizację projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego". Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2013.


Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku pracy 45 niepracujących osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego, poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz zatrudnienie wspomagane.

 

Każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, będzie korzystać między innymi z indywidualnego wsparcia trenera pracy, doradztwa psychologicznego i wsparcia doradcy zawodowego.

 

Uczestnicy nie posiadający kwalifikacji zawodowych mogą zostać skierowani na specjalistyczne szkolenia zawodowe. Część uczestników zostanie skierowana do zatrudnienia subsydiowanego.


Udział w projekcie jest bezpłatny. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzyma stypendium szkoleniowe w ramach warsztatów rozwijających kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na rynku pracy.


W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym zaadaptowania się do warunków środowiska pracy odbędzie się cykl spotkań informacyjno- edukacyjnych
pt. „Wrażliwość na niepełnosprawność" w zakładach pracy, które będą zatrudniać uczestników projektu.


Projekt jest realizowany od 1 września 2012 do 30 września 2014.
Rekrutacja uczestników projektu trwa do dnia 31 stycznia 2013.

 

Uczestnikiem projektu mogą być osoby:


- niezatrudnione;
- niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
- osoby w wieku 16 – 64 lat;
- uczące się lub zamieszkałe na obszarze woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go:


• mailem (konieczny skan z podpisem uczestnika) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• pocztą tradycyjną na adres: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul Damrota 4/ 35-36, 45-064 Opole,
• osobiście do biura Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (adres jak wyżej),
• faksem pod numer (77) 441 50 25 wew. 103.


Do formularza zgłoszeniowy wymagana jest kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.


Każda osobą, która wyślę formularz zgłoszeniowy będzie zapraszana na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną w biurze OCWIP (liderem projektu jest CTC Polska sp.z.o.o.).


// OCWIP