20 listopada 2012 w olsztyńskim Zespole Placówek Edukacyjnych otwarto pawilon sportowo-edukacyjny z salą gimnastyczną. Budynek będzie nie tylko miejscem ćwiczeń fizycznych niepełnosprawnych podopiecznych placówki.

 

W pawilonie oprócz sal dydaktycznych mieszczą się sala gimnastyczna oraz nowatorski "park pracy", czyli zorganizowane na kształt małej firmy miejsce, w którym najstarsi uczniowie będą zdobywać umiejętności przydatne w znalezieniu zatrudnienia i osiągnięciu względnej samodzielności życiowej. W parku pracy przewidziano warsztaty artystyczne, zaaranżowano biuro, a także kuchnię.


Budowa pawilonu rozpoczęła się w marcu 2012 roku i zakończyła w październiku. Kosztowała blisko 4 mln zł, z czego blisko 1, 3 mln wyłożył PFRON oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem samorządu województwa.


Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest pierwszą w Polsce publiczną placówką założoną i prowadzoną przez stowarzyszenia rodziców i osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Zespół Placówek składa się ze szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, przedszkole integracyjne i gimnazjum. Łącznie zatrudnionych jest 230 osób.


// na podstawie PAP, zpe.olsztyn.pl