20 listopada 2012 oficjalnie otwarto dobrze wyposażone miejsce dziennego pobytu przy Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko". Obiekt będzie służył niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Łączny koszt budowy obiektu to 7,5 mln zł.


Dwukondygnacyjny ośrodek wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej działa przy Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ulicy Gałczyńskiego 2.


Zatrudnieni terapeuci będą tu wspomagać rozwój, przygotowywać do nauki w szkole, rewalidować upośledzonych przed 25. rokiem życia, prowadzić indywidualne nauczanie. Obiekt wyposażony jest w salę do terapii grupowej oraz indywidualnej, są pomieszczenia do muzyko, hydro i fizyko –terapii, ponadto oferowane są zajęcia integracyjne w tym: spacery, wycieczki, udział w plenerach, konkursach, zawodach.


Uczestnicy przyjmowani są na podstawie decyzji wydawanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W celu załatwienia wszelkich formalności związanych z przyjęciem do Ośrodka rodzice lub opiekunowie muszą udać się do odpowiedniego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na swoje miejsce zamieszkania.


Obiekt będzie przyjmował podopiecznych (maks. 45 osób) w godzinach 6.00-17.00.


// Gazeta.pl (dyz) z 20 listopada 2012, sloneczko.bydgoszcz.pl