KUL od lat organizuje zajęcia z języka angielskiego dla dzieci niewidomych. Teraz rozpoczyna nowy projekt "Klasa bez tablicy". Do specjalnie przystosowanej pracowni będzie zapraszał widzących uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

- Przygotowaliśmy kilkaset ulotek, które są zaproszeniem na warsztaty. Ich uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób osoba niewidoma odbiera świat i jak się uczy - podkreśla dr Lidia Jaskuła, rzecznik KUL.


Zajęcia poprowadzi prof. Bogusław Marek. - Uczniowie będą poznawać świat niewidomych, uczyć się Braille'a, chodzić o białej lasce, mieć zajęcia z zawiązanymi oczami - wylicza prof. Marek, kierownik Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego. - Chcemy, by dzieci widzące dobrze zrozumiały i przyjęły dzieci niewidzące.

 

Więcej na Kurier Lubelski z 21 listopada 2012