Mimo znacznego stopnia niepełnosprawności można mieć pasję, pracę i wielką energię do życia. Doskonałą szansą dla niewidzących i słabo widzących na ich rozwój społeczny i osobowościowy jest udział w projekcie „Poznaj siebie 3" trwającym do końca 2013 roku.

 

„Poznaj siebie 3" to już trzecia edycja wyjątkowego w skali województwa przedsięwzięcia skierowanego do osób niewidomych i ich przyszłych opiekunów dofinansowana w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL. Tym razem Okręg Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Niewidomych zaplanował działania dwuletnie. Wsparcie skierowano do 108 trwale bezrobotnych mieszkańców naszego województwa w wieku 15-60 lat, z czego 88 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia wzroku. 20 osób to bezrobotni przechodzący szkolenie zawodowe na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

– Część z uczestników brała udział w poprzednich edycjach projektu i jest to dla nich naturalna kontynuacja indywidualnej ścieżki rozwoju – mówi Jerzy Deja, dyrektor Okręgu. – Wcześniej zostali przystosowani do życia codziennego, wychodzenia z domu, funkcjonowania w społeczeństwie. Teraz nadszedł czas na próbę podjęcia pracy. Uczestników trzeciej edycji „Poznaj siebie" szkolimy przede wszystkim w kierunku pracy w telemarketingu. Oczywiście osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach, przechodzą całą drogę integracji społecznej od samego początku.

 

Działania projektowe organizowanie są w Centrach Animacji Lokalnej (CAL) działających przy Kołach Polskiego Związku Niewidomych. CAL utworzono w gminach, w których liczba osób korzystających z pomocy społecznej jest wyższa niż średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego. Ich zadaniem jest animacja działań lokalnych społeczności oraz reintegracja społeczna i zawodowa osób biorących udział w projekcie.

 

Więcej,

Niewidomi i słabo widzący przed szansą na aktywne życie, strefabiznesu.pl z 10 grudnia 2012