Jak pisze Gazeta Wyborcza Katowice, Uniwersytet Śląski na studiach dla tłumaczy wzbogaci kształcenie o przedmiot tłumaczenie środowiskowe. W jego ramach studenci trzeciego roku będą uczyć się różnych odmian języka migowego.


- Tłumaczenie środowiskowe to przedmiot przygotowujący do pracy na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, potrzebujących pomocy w porozumiewaniu się, np. z imigrantami czy osobami głuchoniemymi - mówi prof. Andrzej Łyda, dyrektor Instytutu Języka Angielskiego UŚ.


Zajęcia z angielskiego migowego (British sign language) poprowadzi prof. Robert G. Lee z University of Central Lancashire. Być może będą prowadzone również zajęcia z American Sign Language, ale tego nie wiadomo na pewno.


// maw, Studenci UŚ nauczą się migać po polsku i angielsku, gazeta.pl z 16 grudnia 2012