Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Polski Związek Niewidomych Okręgu Kujawsko-Pomorski rozpoczynają oficjalną współpracę. Podpisano już umowę, która pozwoli m.in. na przeprowadzanie wspólnych akcji na rzecz osób niepełnosprawnych.


Jeszcze w lutym na Uczelni rozpoczęło działalność Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które ma pomagać osobom wymagającym szczególnej opieki. Do tej grupy należą osoby niewidome, ociemniałe i słabo widzące. Dlatego właśnie Uniwersytet oraz Polski Związek Niewidomych podpisali umowę o współpracy.


Jak mówi prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia UKW, prof. Roman Leppert ta umowa jest konsekwencja działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest ono związane z zaspokajaniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Wcześniej koncentrowaliśmy się na infrastrukturze, teraz będzie to poszerzony zakres.


W ramach porozumienia, wspomniana grupa docelowa ma mieć ułatwioną aktywizację społeczną i zawodową oraz lepsze dostosowanie warunków dydaktycznych, m.in. poprzez przygotowanie Biblioteki Uniwersyteckiej zgodnie z potrzebami osób niewidomych, likwidację barier architektonicznych w uczelnianych obiektów, szkolenia dla pracowników czy promocję sportu osób niepełnosprawnych. Współpraca nie ogranicza się tylko do obiektów UKW, bo składać na nią będą się również praktyki studenckie oraz audiodeskrypcji w instytucjach kulturalnych.