Uniwersytet Śląski w Katowicach przeprowadza nabór na studia podyplomowe w ramach nowatorskiego kierunku „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia". Studia pozwolą zostać profesjonalnym audiodeskryptorem lub audytorem stron WWW pod kątem dostępności dla niepełnosprawnych.

 

Słuchacze będą mieli możliwość nabycia i rozwinięcia wiedzy w szczególnie w obszarach, dziedzinach i dyscyplinach naukowych szczególnie w obrębie nauk humanistycznych (m.in. językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauka o sztuce), nauk społecznych (m.in. nauka o bezpieczeństwie, nauka o poznaniu i komunikacji społecznej, tyflopedagogika, surdopedagogika, socjologia, psychologia), nauk ścisłych tj. medycyna, w dziedzinie sztuki dzieł filmowych, muzycznych, plastycznych szczególnie sztuka projektowania, oraz w obszarze nauk technicznych (m.in. architektura i urbanistyka, informatyka, telekomunikacja). Powyższe dziedziny są niezbędne w zrozumieniu zagadnień i problemów jakie powstają w związku z dostępnością społeczną i cyfrową.

 

Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników podmiotów realizujących zadania publiczne: pracowników placówek oświatowych, urzędów, instytucji kultury i sztuki, informatyków, studentów wszystkich wydziałów oraz przedstawicieli świata biznesu.

 

Zajęcia będą prowadzić doświadczeni specjaliści m.in. z Fundacji Widzialni z Częstochowy czy z Fundacji Audiodeskrypcja w Białymstoku.

 

Studia rozpoczynają się w październiku 2013 roku i trwają 2 semestry.

 

Więcej informacji dostępnych pod adresem WWW [LINK]