29 października br. w Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się VII edycja ogólnopolskiej konferencji „Pełno(s)prawny Student". Wydarzenie, jak co roku, będzie okazją do poruszenia tematów związanych z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnością na poziomie szkolnictwa wyższego.

VII edycja poświęcona będzie m.in. programowi „Aktywny Samorząd", którego celem jest likwidacja barier finansowych w dostępie osób z niepełnosprawnością do edukacji na poziomie wyższym.

 

Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich omówi obowiązki uczelni wobec Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Odbędzie się również panel dyskusyjny ekspertów z uczelni oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat aktywizacji zawodowej i losów absolwentów z niepełnosprawnością.

 

Oprócz tego zaprezentowane zostaną europejskie programy wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz pojawi się kwestia partycypacji w życiu akademickim studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na koniec przedstawiony zostanie raport na temat dostosowania regulaminów uczelni do wymogów, jakie stawia nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 10 października. Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.firr.org.pl

 

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa małopolskiego. Patronem miedialnym jest m.in. portal PAP Nauka w Polsce.