Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 20 czerwca 2014 roku ustawę, która przywraca dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności krótszy czas pracy tj. 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

 

Przedmiotowa nowelizacja stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. K 17/11, który ogłoszony został w dniu 9 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 791.

 

Po niekorzystnej zmianie pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli pracować w skróconych normach czasu pracy tylko na wniosek lekarza. Trybunał Konstytucyjny w czerwcu 2013 roku zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru czasu pracy od uzyskania zaświadczenia od lekarza. Przepis ten był również sprzeczny z ustawą zasadniczą, bo nie przewidywał żadnej drogi odwoławczej w razie odmowy wystawienia zaświadczenia o konieczności zastosowania skróconej normy czasu pracy.

 

Ustawa, którą podpisał prezydent 20 czerwca 2014 roku stanowi zatem powrót do rozwiązań obowiązujących w ustawie o rehabilitacji zawodowej przez szereg lat aż do dnia wejścia w życie niekorzystnej ustawy nowelizującej z 2010 roku (ta nowelizacja wydłużyła czas pracy niepełnosprawnych).

 

Podpisana przez prezydenta nowelizacja musi się jeszcze ukazać w dzienniku ustaw, co powinno nastąpić przed 10 lipca – właśnie 10 lipca 2014 roku mija termin, jaki Trybunał Konstytucyjny dał na wejście w życie nowych przepisów.