10 lipca 2014 roku stracą moc przepisy, które podnosiły dziennie i tygodniowe normy czasu pracy. Od tego dnia niepełnosprawni ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnieni na umowę o pracę będą pracować maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo zamiast dotychczasowych 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Co ciekawe ustawa zmieniająca czas pracy zacznie obowiązywać dopiero od 16 lipca 2014 roku.

 

10 lipca 2014 roku wchodzą w życie zmiany w zakresie czasu pracy tych osób, które są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 roku (Dz. U. poz. 791). Jednak nowe przepisy zaczną obowiązywać 16 lipca 2014 roku ( ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 877)).

 

Dla niepełnosprawnego nie ma to jednak żadnego znaczenia, bo skrócony czas pracy będzie mu przysługiwał automatycznie, bez składania żadnych podań czy próśb do pracodawcy. Ponadto pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika o skróconej normie czasu pracy.

 

Należy zaznaczyć, że do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu jak również do osób, które na swój wniosek, za zgodą odpowiedniego lekarza, zrezygnowały z ochrony przewidzianej przepisami art. 15 ustawy o rehabilitacji, dalej będą pracować 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Ich nowe przepisy nie obejmują.