Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprezentował 31 marca 2015 specjalny sprzęt do telekonferencji umożliwiający niepełnosprawnym studentom zaliczanie egzaminów na odległość. Ponadto system umożliwi uczestnictwo na odległość w niektórych wykładach.

 

Zestaw do wideokonferencji złożony jest z monitora lub telewizora, kamery, mikrofonu oraz terminala przekształcającego obraz i dźwięk, który następnie można przekazywać innym uczestnikom wideokonferencji. Innymi słowy jest to kompleksowy system do e-lerningu.

 

Uczelnia ma obecnie 500 niepełnosprawnych studentów z czego ok. 55 osób ma problemy z poruszaniem się i to właśnie do nich w pierwszej kolejności adresowany jest system zdalnego nauczania, ale władze uczelni zapewniają, że to dopiero początek i w przyszłości z rozwiązania będą korzystać też inni studenci. Ponadto w niedalekiej przyszłości za pomocą opisanego rozwiązania będzie można zaliczać większość egzaminów czy kolokwiów. Takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko dla niepełnosprawnych, ale również dla tych osób, które z jakiegoś powodu nie mogą brać udziału w zajęciach np. choroba czy wypadek.

 

W chwili obecnej uczelnia ma zainstalowane w salach wykładowych 3 kamery. Nie jest to dużo, ale koszt każdej z nich to aż 100 tys. zł. Być może Uniwersytet Śląski będzie pierwszą uczelnią, która umożliwi w jakieś przewidywalnej przyszłości całkowity proces kształcenia w systemie e-lerningu łącznie ze zdawaniem egzaminów, o ile na przeszkodzie nie staną przepisy.