55 procent chorych na stwardnienie rozsiane (SM) pracuje zawodowo, mimo posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – wynika z badania przeprowadzonego przełomie 2015 i 2016 r. na potrzeby kampanii „SM – Walcz o siebie!”.

 

Skuteczne leczenie może powstrzymać postęp choroby i utrzymać chorych na rynku pracy - przekonują autorzy raportu, który podsumowuje wyniki badania przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na grupie niemal 400 osób chorych na SM w wieku 18 i więcej lat. Połowę badanej grupy stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, 37 proc. miało wykształcenie średnie, 10 proc. zawodowe, 2 proc. ukończyło gimnazjum, a 1 proc. miało wykształcenie podstawowe. 55 proc. pacjentów chorowała na SM od 6 lat lub dłużej (średnio od 9 lat).

 

Badanie wykazało, że 55 proc. chorych na SM pracuje zawodowo – 45 proc. na pełen etat, 5 proc. na pół etatu i 5 proc. na umowę. Odsetek niepracujących wynosi 17 proc., 26 proc. jest na rencie, a 2 proc. na emeryturze. Aż 71 proc. osób z badanej grupy miało orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Co ważne, odsetek niepracujących w grupie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności był tylko nieznacznie wyższy od tego, jaki stwierdzono wśród osób bez orzeczenia o niepełnosprawności. W pierwszym przypadku nie pracowało 25 proc. osób, a w drugim 20 proc.

 

 Autorzy badania wskazują, że praca motywuje do walki z chorobą i jej następstwami, przedłuż okres sprawności i dobrego samopoczucia, dlatego też, osoby chore na SM chcą pracować jak najdłużej.

 

//na podstawie depeszy PAP