W 2015 roku inspektorzy pracy sprawdzili 144 firmy i w sumie przeprowadzili w nich 171 kontroli w firmach które zatrudniały 9 tys. osób, w tym ponad 5,3 tys. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W trakcie kontroli wykryto liczne nadużycia ze strony firm – pisze Dziennik Łódzki.

 

Inspektorzy odwiedzili zakłady pracy chronionej, a także zakłady, które się ubiegają o taki status oraz „zwykłe” firmy, które przystosowują lub organizują miejsca pracy dla nie w pełni sprawnych pracowników. Inspektorów interesowały warunki pracy (pomieszczenia, odzież ochronna), organizacja pracy, czy z pracownikami popisano umowę o pracę oraz czy przestrzegany jest czas pracy.

 

W trakcie kontroli wyszły liczne nieprawidłowości i nadużycia. W jednym ze specjalistycznych zakładów opieki zdrowotnej, w którym łatwo było o wypadek, gdyż niski strop do zaplecza nie był oznakowany, zabrakło m.in. instrukcji obsługi prasy ślimakowej i roweru treningowego, a w ocenie ryzyka zawodowego fizjoterapeuty nie uwzględniono zagrożeń związanych z występowaniem promieniowania laserowego i ultradźwięków. Okazało, że osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności pracowali w nadgodzinach, za co nie otrzymywali wynagrodzenia, skracano im gwarantowany przez kodeks pracy urlop wypoczynkowy, a część z nich nie miała umowy o pracę.

 

// na podstawie Alicja Zboińska, Rynek pracy w Łodzi. Zatrudniają niepełnosprawnych, ale nie przestrzegają ich praw, PolskaTimes Dziennik Łódzki z 6 marca 2016