Kosztem 15 mln zł zbudowano w Ziemięciach (powiat tarnogórski) ośrodek dla dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących. Znajduje się tam przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Trwa rekrutacja na rok 2016/17 – pisze Dziennik Zachodni.

 

Fundatorem ośrodka jest Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa oraz PFRON. Oficjalne otwarcie nastąpi dopiero w czerwcu, ale już można ogłosić, że powstał Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ziemięciach. Budynek jest też w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Ośrodek przewiduje możliwość kształcenia na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Już rozpoczęła się rekrutacja do przedszkola i pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017. Wnioski można składać jeszcze tylko do 31 marca, choć być może termin zostanie przedłużony.

 

Szczegóły rekrutacji można znaleźć na stronie fundacji: www.rfpn.org

 

Dla wszystkich dzieci dostępne będą:

 

pomieszczenia do terapii wzroku (gabinet rehabilitacji wzroku)
pomieszczenia do terapii indywidualnej
pomieszczenie jadalne (po zakończeniu zajęć)
świetlica
gabinet psychologa, logopedy
gabinet lekarski - pierwszej pomocy
sala wielofunkcyjna ( rehabilitacji ruchowej, sala komputerowa, muzykoterapii, terapii SI)

 

Uczniami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat.

 

Dzieci z dysfunkcją układu wzrokowego.


Dzieci oraz młodzież niewidoma i słabowidząca ze sprzężoną niepełnosprawnością:
niepełnosprawność ruchowa,
upośledzenie umysłowe od stopnia lekkiego do głębokiego,
wady słuchu,
przewlekłe choroby,
zespoły neurologiczne,
zaburzenia zachowania.

 

// Tomasz Klyta, Nowoczesny ośrodek na niewidomych w Ziemięcicach już działa. Trwa rekrutacja, Dziennik Zachodni z 23 marca 2016

// www.rfpn.org