Informator stanowi kompendium wiedzy o formach rehabilitacji zdrowotnej, społecznej oraz edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto zawiera szeroką bazę informacji o wszelkiego rodzaju placówkach, w których rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą szukać pomocy.

 

Z informatora rodzice mogą dowiedzieć się m.in. jak i gdzie uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, jakie przysługują świadczenia z zabezpieczenia społecznego, jakie są ulgi i uprawnienia, jak kontaktować się z urzędem miasta w postaci pisma punktowego Braille’a i wiele innych.

 

Autorem Informatora jest dr Aneta Wojciechowska z Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Informator dostępny jest w dwóch wersjach – jako plik rtf oraz pdf:

 

1. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (RTF, około 800 KB)

2. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (PDF, około 480 KB)