W bydgoskim ratuszu 5 maja 2016 roku o godz. 12.00 prorektorzy 3 uczelni UKW, UTP i Collegium Medicum podpisali umowę współpracy na rzecz niepełnosprawnych studentów i doktorantów [*].

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Collegium Medicum UMK oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego chcą podejmować wspólne działania na rzecz niepełnosprawnych. Na tych trzech uczelniach studiuje ponad 600 niepełnosprawnych studentów.


Umowa współpracy na rzecz niepełnosprawnych studentów i doktorantów, ma zapewnić realizację wspólnych projektów i przedsięwzięć, wymianę doświadczeń, pozyskiwanie środków zewnętrznych, wspieranie inicjatyw partnerów.

 

Ponadto uczelnie będą dostosowywać do potrzeb niepełnosprawnych zajęcia wychowania fizycznego, informatykę i języki obce, organizować szkolenia, ułatwiać korzystanie z bibliotek uczelnianych, organizować transport między budynkami uczelni, udzielać pomocy psychologicznej, integrować studentów niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim poprzez organizację wspólnych imprez.

 

Kontrolę nad realizacją porozumienia ma sprawować Międzyuczelniana Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

[*] Monika Siwak-Waloszewska / Kamila Zroślak / IAR, Podpisanie umowy ws. wsparcia niepełnosprawnych studentów i doktorantów w Bydgoszczy, radiopik.pl z 5 maja 2016