Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) przedstawiło 15 czerwca 2016 raport na temat sytuacji osób głuchoniewidomych w Polsce. Z opracowania wynika, że zaledwie co piąty podopieczny Towarzystwa w wieku produkcyjnym jest czynny zawodowo. Powodem tego jest niskie wykształcenie takich osób.

 

W Polsce jest od 5 do 7 tysięcy osób dotkniętych jednocześnie niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Większość z nich ma szczątkowo zachowane zmysły (wzroku i słuchu), a ok. 90 proc. posiada jeszcze inne schorzenia. Tak wynika z raportu Głuchoniewidomi w Polsce 2016.

 

Największą grupę głuchoniewidomych stanowią seniorzy bo aż 70 proc., ale towarzystwo notuje wzrost tego schorzenia wśród dzieci. TPG podkreśla, że to wynik coraz lepszej medycy – kiedyś noworodki z licznymi wadami wrodzonymi nie miały szans na przeżycie, a dziś jest zupełnie inaczej.

 

Z raportu Towarzystwa wynika, że tylko co piąty głuchoniewidomy pracuje, z czego większość - bo aż 60 proc. - ma wykształcenie na poziomie gimnazjum. To jest jedną z głównych barier wejścia na rynek pracy i na razie brak jest perspektyw, aby coś zmieniło się na lepsze w tym temacie.

 

Głuchoniewidomi mają ponadto ogromne trudności w korzystaniu z instytucji publicznych czy dostępu do usług medycznych. Powodem są bariery komunikacyjne. O ile osób niesłyszących jest sporo (ok. 80 tys.) i jest prawo zobowiązujące urzędy do zapewnienia tłumacza języka migowego, to w przypadku osób głuchoniewidomych sytuacja jest tragiczna. Z taką osobą należy porozumiewać się przy użyciu języka Lorma (gesty wykonywane na dłoni niepełnosprawnego), a prawie żaden urzędnik czy lekarz nie zna i nie uczy się tego języka ze względu na niewielką liczbę osób głuchoniewidomych.

 

Celem raportu i konferencji prasowej było uświadomienie polskiemu społeczeństwu, że w Polsce, pośród innych osób, żyją także osoby z jednoczesnym, poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Wiedza Polaków na temat gluchoślepoty jest bowiem zdecydowanie niewystarczająca, a to rodzi dodatkowe problemy w funkcjonowaniu społecznym osób z tą złożoną niepełnosprawnością.