Przy ul. Gościniec 48 powstało przedszkole terapeutyczne "Słoneczna Kraina" przeznaczone głównie dla dzieci niepełnosprawnych. Pracownicy tej placówki przekonują, że jest to najlepsze rozwiązanie dla takich maluchów – pisze Gazeta Wyborcza.

 

Placówka utworzona w Płocku ma przyjąć docelowo ok. 30 dzieci. Grupy mają liczyćnie więcej niż 8 osób, a na każdą będzie przypadać dwoje nauczycieli. Ponadto w przedszkolu pracuje już zespół terapeutów, w skład którego wchodzą: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pedagodzy i oligofrenopedagog.

 

Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w wieku od 2,5 do – 8 lat, posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

 

- niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,
- słabe słyszenie,
- niedosłuch,
- słabe widzenie,
- niedowidzenie,
- autyzm w tym Zespół Aspergera,
- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
- upośledzenie umysłowe w stopni umiarkowanym lub znacznym,
- niepełnosprawności sprzężone,

 

Do placówki mogą być również przyjmowane dzieci bez takiego orzeczenia, jeśli rodzice dojdą do wniosku, że ich pociechy mają pewne problemy albo ich zachowanie wydaje się niepokojące.

 

Sam budynek zostanie wyposażony w sprzęt potrzebny do terapii, sale integracji sensorycznej i doświadczania świata. Wśród oferowanych terapii znajdą się m.in. behawioralna, biofeedback, terapia metodą Tomatisa, dogoterapia, arteterapia, hipoterapia czy trening umiejętności społecznych.

 

Rekrutacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2016.

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na nr tel. 536 818 674 lub zaglądają na stronę http://tppsk.pl/przedszkole-plock/ 

 

// Ewelina Stefańska,Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych. To dobry pomysł?, Gazeta Wyborcza Płock z 14 sierpnia 2016