Chcemy, aby dzieci z niepełnosprawnościami były włączane do swojej grupy rówieśniczej – powiedziała wiceminister edukacji podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczącej wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny.

 

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Marzena Machałek podkreślała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole musi mieć zapewnione wszechstronną pomoc.

 

– Żadne dziecko nie będzie pozostawione bez wsparcia. Chcemy jasno powiedzieć rodzicom, że jesteśmy po ich stronie. Będziemy pilnować tego, żeby te rozwiązania, które są wprowadzane były dobrze realizowane w szkołach – powiedziała wiceminister edukacji.

 

Wiceszefowa MEN podkreślała, że nowy system powstał w ścisłych konsultacjach z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

– Niepełnosprawność nie może być przeszkodą dla ucznia, aby uczył się w szkole wspólnie ze swoimi rówieśnikami. Chcemy żeby dziecko było w szkole, żeby miało zajęcia z nauczycielami – powiedziała wiceszefowa MEN. – Dziecko niepełnosprawne nie musi posiadać orzeczenia o kształceniu indywidualnym, aby mieć zajęcia indywidualne w szkole – dodała.

 

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN przypomniała również, że w subwencji oświatowej ujęte są środki na zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami takiej formy zajęć, jakiej potrzebują. Wiceminister edukacji wskazała, że w przypadku ucznia z autyzmem czy niepełnosprawnościami sprzężonymi kwota bazowa na jedno dziecko wynosi rocznie ponad 50 tys. zł.

 

– Rodzice powinni pamiętać, że są pieniądze na to, aby realizować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Te środki powinny być wydane wyłącznie na realizację wsparcia dziecka z niepełnosprawnością – wyjaśniła wiceminister edukacji.

 

Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak w każdej chwili, gdy jego stan zdrowia ulegnie poprawie, wraca do rówieśników i uczy się z nimi. Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony i mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami.

 

"Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki z rówieśnikami"

Dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości (§ 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie organizowania kształcenia specjalnego).

 

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami. Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym.

 

Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie .

 

W konsultacji z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami środowiska oświatowego przygotowaliśmy szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki.

 

Składają się na nie poniższe rozporządzenia dotyczące:

- indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616);
- zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591);
- warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578);
- orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło również działania związane z upowszechnieniem informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Już przed wakacjami, w czerwcu 2017 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla wizytatorów wyznaczonych przez kuratorów oświaty. W najbliższym czasie planowane są kolejne.

 

Dodatkowo, aby zapewnić pełne wsparcie merytoryczne kuratorom oświaty, dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek w całej Polsce, uruchomiliśmy sieć współpracy i plan samokształcenia wizytatorów. Kuratorzy oświaty zostali zapoznani z wprowadzanymi zmianami i zobowiązani do przekazania ich dyrektorom jednostek systemu oświaty.

 

We wrześniu br. dyrektorzy otrzymają dodatkowe materiały informacyjne, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych.

 

W połowie października br. zaplanowana jest konferencja poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Można poskarżyć się do pani minister na złą szkołę

MEN przekonuje, że będzie pilnował, jak będą realizowane nowe przepisy. Dlatego założył specjalny adres – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , na które można wysyłać pytania, ale także i opisać nieprawidłowości. A w kuratoriach będą wyznaczone osoby, które skontrolują szkoły, czy prawidłowo wprowadzają przepis.