6 lutego 2018 podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych rozmawiała o sytuacji osób niepełnosprawnych. Z dyskusji wynikało, że coraz więcej takich osób pracuje, że mamy rynek pracownika i ogólnie sytuacja się poprawia. Padło jednak wiele gorzkich i prawdziwych stwierdzeń na temat Zakładów Pracy Chronionej, że tak naprawdę firmy szukają sprawnych-niepełnosprawnych i takich głównie zatrudniają.

 

Dyskusje rozpoczął Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który stwierdził, że sytuacja niepełnosprawnych w ostatnich latach ulega poprawie. Współczynnik aktywności zawodowej niepełnosprawnych w 2015 roku wynosił 22,5 proc. a w trzecim kwartale 2017 roku 29,6 proc. Tym samym nastąpił spadek bezrobocia z 13 proc. w 2015 r. do 8 proc. w trzecim kwartale zeszłego roku. Szacunki wskazują, że do 2020 roku bezrobocie spadnie do 6,4 proc. co pociągnie za sobą wzrost wydatków PFRON na refundację pensji niepełnosprawnych.

 

Duże znaczenie ma wykształcenie – im jest ono wyższe, tym łatwiej znaleźć pracę. W 2008 roku niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym było aż 27,6 proc., dziś to tylko 11 proc. Dużą rolę w tym spadku odkrywa edukacja oraz fakt, że w przyszłości pojawi się pięć nowych zawodów pomocniczych.

 

Większość niepełnosprawnych 87 proc. to pracownicy najemni, 12 proc. prowadzi własne firmy, a 3 proc. to pomagający rodzinie.

 

ZPChr – jest ich mniej, a zatrudniają więcej

Od lat spada liczba Zakładów Pracy Chronionej z grubo ponad 2 tys. do nieco ponad 1 tys., ale zatrudniają one więcej niepełnosprawnych, głównie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W 2016 roku ZPChr dostały 1,5 mld zł na ogólnie wypłacone 3 mld 150 mln zł.


Duża rolę przy zatrudnianiu niepełnosprawnych odgrywają Zakłady Aktywności Zawodowej, gdzie wskaźnik zatrudnienia wynosi 76 proc. Niestety występowanie ZAZ-ów jest nierównomierne, np. w podkarpackim jest 13 ZAZ-ów a w innych województwach 4-6, ale to jest kwestia zaangażowania firm które chcą takie zakłady otwierać i samych powiatów. Brakuje też środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej.

 

W przypadku osób prowadzących firmy, są szykowane zmiany polegające na tym, że o zwrot kosztów z PFRON będzie można występować w tym samym dniu co zapłacenie składek do ZUS. Obecnie jest tak, że trzeba to zrobić dzień po wpłaceniu składek do ZUS co powoduje, że PFRON podejmuje czynności windykacyjne.

 

Ilu niepełnosprawnych zatrudnia administracja publiczna?.

Padły, co raczej zrozumiałe, pytania na temat ile osób niepełnosprawnych zatrudnia administracja publiczna, bo pani premier Szydło i minister Rafalska na początku 2017 deklarowały zwiększanie zatrudnienia takich osób o 5 tys.

 

Niestety dyrektor Przewoźnik nie ma takich danych, ale rzadko zdarza się, że urzędy przekraczają 6% zatrudnia, mimo że są zachowane preferencje w zatrudnianiu w służbie cywilnej – jeśli wśród 5 pracowników znajdzie się niepełnosprawny to jest przesuwany na pierwsze miejsce w konkursie o zwykłe stanowisko i z 3 na 1 w przypadku wakatu kierowniczego.

 

Jeśli chodzi o te 5 tys. niepełnosprawnych to prowadzone są rozmowy ze spółkami państwowymi lub gdzie skarb państwa ma udziały i podpisywane umowy w ramach programu Stabilne Zatrudnienie (czyli po prostu nikt nic nie wie). Dyrektor Przewoźnik dodał, że o ile ma dane o zatrudnienia w administracji rządowej – ministerstwa, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, to w przypadku powiatów i gmin nie ma.

 

W sektorze publicznym pracuje 85 tys. ON … na 2,7 mln osób

Krzysztof Czechowski, dyrektor Departamentu Promocji i Informacji PFRON poinformował, że we wszystkich instytucjach sektora publicznego zatrudnienie średniomiesięczne w 2017 roku wynosiło 2 mln 792 tys. a niepełnosprawnych 85 251 w przeliczeniu na etaty.

 

W ministerstwach było 336,78 etatów - najwięcej niepełnosprawnych zatrudniało ministerstwo finansów 62,41 a najmniej w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 2,75 w przeliczeniu na etaty.

 

Słabo też wygląda zatrudnianie niepełnosprawnych w urzędach marszałkowskich - zachodniopomorski urząd marszałkowski zatrudniał 16,36 niepełnosprawnych, a najwięcej takich osób pracę znalazło w urzędzie marszałkowskim województwa świętokrzystkiego 59,91.

 

Instytucje centralne - najwięcej w ZUS 1593,72 niepełnosprawnych, a najmniej państwowa komenda straży pożarnej (ale nie podano ile).

 

ON nie chcą pracować w urzędach, bo są małe zarobki

Dyrektor Czechowski uważa, że wielu niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem nie podejmuje pracy w instytucjach państwowych ze względu na bardzo niskie zarobki i takie osoby w ogóle nie aplikują na ogłaszane nabory. Natomiast my jako PFRON robimy wszystko co w naszej mocy, tworzymy programy wsparcia (np. program Absolwent) dla instytucji, aby jednak zwiększyć zatrudnienie niepełnosprawnych.

 

Firmy i urzędy szukają sprawnych-niepełnosprawnych, sprawnych z orzeczeniem

Ewa Krawczyk, działaczka i społeczny asystent posła Kornela Morawieckiego powiedziała, że w sektorze publicznym zatrudnionych jest 3 proc niepeł a nie 6 proc. i to jest niegospodarność, bo po co płacić na PFRON jak blisko miejsca zamieszkania można zatrudnić ludzi.

 

Pani Krawczyk podała przykład zaczerpnięty od niepełnosprawnych, których na grupie ma 10 tys (chyba chodzi o grupę na Facebooku?), że firma wydaje pieniądze na dostosowania na rozbudowę zakładu, po czym zwalnia pracownika niepełnosprawnego i zatrudnia kolejnego, aby ponownie dostać na niego kolejne pieniądze na dostosowania – a to nie są małe pieniądze. To jest po prostu patologia systemu.

 

Pani Krawczyk mówiła, że chciała zatrudnić niepełnosprawnych w UM Warszawy jak tam jeszcze pracowała, no i nie udało mi się, ale jedna niepełnosprawna powiedziała „wiesz bo oni szukają sprawnych-niepełnosprawnych, a ja jestem o kuli”.

 

Gdyby na szefów tych instytucji nałożyć obowiązek tych 6%, to może PFRON miałby mniej pieniędzy, ale wielu niepełnosprawnych miałoby pracę, bo wielu z nich chce pracować.

 

Z jednych badań sprzed 9 lat sfinansowanych z grantu UE wynika, że jeśli 25 letni niepełnosprawny nie pójdzie do pracy w ciągu 2 lat po studniach, to on do tej pracy nie pójdzie, bo on się odzwyczaja od obowiązków i do renty socjalnej. I wtedy jest dramat jak zabraknie rodziców, rodzina nie pomoże, bo z renty socjalnej trudno żyć.

 

Z tych 3,5 mld zł dofinansowań z PFRON to 2 mld zł idzie na firmy ochroniarskie, które zatrudniają byłych pracowników Policji i innych resortów, którzy są w depresji pod koniec pracy i mają orzeczenie o niepełnosprawności, no i te firmy ochroniarskie się bardzo dobrze mają.

 

Należy sprawdzić kogo zatrudniają ZPChr

Jak to możliwe, że ZPChr zatrudniają osoby z problemami psychicznymi, które na dodatek mają jeszcze pozwolenie na broń. Warto zatem sprawdzić czy w tych ZPChr ci zatrudnieni są na pewno niepełnosprawni. Dzięki tak zaoszczędzonym środkom można by pomóc samorządom na pomoc w tworzeniu WTZ i ZAZ-y.

 

Pani Krawczyk zasugerowała, aby pieniądze z programu Aktywny Samorząd weszły do tych powiatów, które opracowały lokalne programy wsparcia niepełnosprawnych. Np. w Niemczech w przypadku osób ciężko niepełnosprawnych, który wymaga toalety itp. ta osoba dostaje wsparcie asystenta zatrudnienia. W 10 minut algorytm oblicza czy taka osoba potrzebuje wsparcia asystenta w wymiarze 0,3 czy ,05 etatu i te pieniądze na taką osobę są większe niż w przypadku pozostałych – powiedziała pani Krawczyk.

 

PFRON nie finansuje zatrudniania niepełnosprawnych, a sprawnych z orzeczeniem

Posłanka PiS, Bernadeta Krynicka była zgodna z wypowiedzią pani Krawczyk. PFRON nie finansuje zatrudniania niepełnosprawnych, a sprawnych z orzeczeniem zwłaszcza w firmach sprzątających, ochroniarskich. Czas skończyć z tym, aby wszystkie osoby niepełnosprawne nie wrzucać do jednego worka, a przynajmniej podzielić fundusze, tak by były wydzielone pieniądze na osoby niepełnosprawne intelektualnie, np. w stopniu umiarkowanym – mówiła posłanka. – Te osoby nadają się do pracy, ale poprzez system są zamykane w domach. Należałoby podzielić niepełnosprawnych na grupy, bo co innego jest niepełnosprawność intelektualna nabyta, a co innego niepełnosprawność od urodzenia.

 

Najłatwiej jest takie orzeczenie uzyskać „na głowę”

Ci co chcą zatrudnić się w firmach ochroniarskich robią wszystko, aby dostać orzeczenie i najłatwiej jest takie orzeczenie uzyskać „na głowę” i znam wiele takich przypadków - dodała posłanka Krynicka. Bo jeśli firma ma do wyboru wielu niepełnosprawnych, to będzie sobie wybierała tych najbardziej sprawnych, a najlepiej takich co to są chorzy, ale są zdrowi. Należy się nad tym problemem pochylić i jeżeli to zostanie systemowo zmienione, to jest szansa, że ci rzeczywiście niepełnosprawni dostały pracę – dodała posłanka Krynicka.

 

Zainteresowani mogą obejrzeć prawie 2 godzinną dyskusję z posiedzenia podkomisji na stronie Sejmu – Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych, Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia u pracodawców publicznych i na chronionym rynku pracy - 6 luty 2018

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=3#36C9D452F8EA040BC1258226004F684B