W Polsce ok. 1,2 mln osób niepełnosprawnych nie pracuje, mimo że są w wieku aktywności zawodowej wynika z raportu Fundacji Aktywacja o sytuacji zawodowej niepełnosprawnych.

 

Aż 564 osoby wzięły udział w ogólnopolskim badaniu sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych objętych usługami aktywizacji zawodowej przez Fundację Aktywizacja. Jest to pierwsze na taką skalę badanie w tym obszarze, przeprowadzone przez organizację pozarządową. Badanie zrealizowano w okresie od 5 listopada do 7 grudnia 2018 roku.


Wyniki pokazują, że:
• 93% zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych jest zatrudnionych na umowę o pracę.
• 72% zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych utrzymuje zatrudnienie powyżej 6 miesięcy.
• 80% zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych jest zadowolonych ze swojej pracy.

 

Z raportu wynika, że 72 proc. zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych utrzymuje zatrudnienie powyżej 6 miesięcy, a 80 proc jest zadowolonych ze swojej pracy.

 

- Pokazuje to, jak duży potencjał zawodowy tkwi w tej grupie społecznej. Może stanowić odpowiedź na deficyt pracowników. Szacuje się, że do 2040 r. na polskim rynku będzie brakowało 4,5 mln pracowników - dodał prezes fundacji Przemysław Żydok.

 

Wynagrodzenie w okolicach najniższej krajowej

Badane osoby zostały poproszone o podanie swojego wynagrodzenia lub – w przypadku niechęci do wskazania konkretnej kwoty – zadeklarowanie przedziału, w którym mieszczą się ich zarobki netto. Wyniki zostały przeanalizowane szczegółowo dla osób pracujących na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (235 osób). Dla przejrzystości prezentowanych danych dane o wynagrodzeniu osób zatrudnionych na inną formę umowy i w niepełnym wymiarze godzinowym zostały wyłączone z analiz.

 

Wyniki badania pokazują, że najczęstsze zarobki oscylują w przedziale 1501-2000 złotych netto – w takim przedziale mieści się wynagrodzenie 57% badanych zatrudnionych na pełen etat.15% respondentów otrzymuje wynagrodzenie w przedziale 2001-3000 zł. . Tylko 3% badanych osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy zarabia powyżej 3000 złotych netto.

 

Pełna treść raportu z 9 kwietnia 2019 [Plik PDF, ok 3 MB]