10 czerwca 2019 roku w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej odbyło się spotkanie nt. aktywizacji osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej to główny cel programu "Stabilne Zatrudnienie". Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz przedstawiając program zaznaczył, że zaplanowane działania są częścią rządowego programu "Dostępność Plus", zakładającego eliminację barier w dostępie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia.

 

Michałkiewicz mówił, że nawet osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą pracować. Minister odwiedził fundację „Leżę i pracuję”, gdzie właśnie takie osoby znalazły zatrudnienie. Tu jednak mała uwaga. Jednym z pierwszych pracowników fundacji był Artur – człowiek leżący i korzystający z usług opiekuńczych miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Katowicach. Zapytałem się pani Mai Lipiak – założycielki fundacji, jak to możliwe, że Artur pracuje, skoro od razu wzrosłaby mu odpłatność za usługi opiekuńcze. Okazało się, że udało się dojść do porozumienia z dyrektorem MOPS, aby zarobki Artura nie wliczać do dochodu, bo inaczej nie miałoby to sensu. O tym minister Michałkiewicz nie wspomniał, bo nagle okazałoby się, że to co mówi, to stek bzdur o zatrudnianiu osób leżących.

 

- Wcześniej często osoby niepełnosprawne miały kłopot z dostaniem się na uczelnie, funkcjonowaniem na niej, skończeniem studiów. W tej chwili ta bariera jest już dawno za nami. Druga rzecz to to, że o ile w sektorze prywatnym dofinansowujemy zatrudnienie osób niepełnosprawnych, to w sektorze publicznym jest kłopot.

 

Minister Michałkiewicz pochwalił się, że wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w ministerstwie rodziny to już 7 proc. podczas gdy w innych ministerstwach wskaźnik ten jest o wiele niższy (np. Ministerstw Inwestycji i Rozwoju zatrudnia … 3,3 proc. niepełnosprawnych). Dlatego właśnie ministerstwo rodziny zaktualizowało program "Stabilne Zatrudnienie" i wprowadziło do niego dwa modułu.

 

Aktywizacja niepełnosprawnych

Pierwszy z tych modułów adresowany jest do instytucji administracji publicznej, które zatrudnią osoby niepełnosprawne. Drugi - do organizacji pozarządowych, które przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staże zawodowe.

 

Jeszcze w tym roku administracja publiczna może zaoferować 300 staży dla osób niepełnosprawnych, a docelowo nawet 600. Koszt takiej aktywizacji ma wynieść 14 mln zł, a środki będą pochodzić z PFRON.