naukabezbarier mat prasowe

Zwiększenie liczby niepełnosprawnych studentów i naukowców – to jeden z głównych celów informacyjno-edukacyjnej kampanii „Nauka bez Barier”.

 

To pierwsza tego typu akcja w Polsce. Organizatorem kampanii jest Fundacja Neuron Plus, a projekt jest próbą zaradzenia problemom, jakie zgłaszają środowiska osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych czy też np. ludzi z zespołem Aspergera. Osoby z niepełnosprawnościami mają bowiem wiele problemów, aby podjąć naukę na studiach wyższych. To nie tylko kłopoty wynikające z barier architektonicznych w uczelnianych budynkach i akademikach, lecz także związane z nieprzyjaznymi rozwiązaniami technicznymi i utrudnieniami w dostępie do informacji czy pełnej oferty dydaktycznej.

 

Trzeba przyznać, że w ostatnich kilkunastu latach uczenie zrobiły wiele, żeby przyciągnąć do siebie osoby z różnymi niepełnosprawnościami. O ile jeszcze w 2005 r. niepełnosprawnych studentów było ponad 9 tys., to w 2007 ich liczba przekroczyła 20 tys., a 5 lat później 30 tys. – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Było to ponad 1,6% wszystkich studentów. Obecnie ten wskaźnik wynosi około 2%, ale prawdopodobnie z powodu niżu demograficznego osoby niepełnosprawne: z chorobami przewlekłymi, trudnościami w poruszaniu się czy też problemami ze słuchem lub widzeniem to ponad 25 tys. studentów.

 

Takich osób mogłoby być jednak więcej, jeśli rektorzy zadbają o stworzenie im odpowiednich warunków studiowania, a osoby niepełnosprawne będą objęte szeroką akcją informacyjną, która pokaże im nowe możliwości życia zawodowego. Głównym narzędziem programu ,,Nauka bez Barier’’ jest strona internetowa www.naukabezbarier.pl

 

Znajduje się tam kompendium wiedzy dla osób z niepełnosprawnością, środowiska akademickiego i przedsiębiorców. Portal stanowi również miejsce ułatwiające nawiązywanie współpracy biznesu i środowiska akademickiego z udziałem zespołów naukowych, których członkami mogą być też osoby z różnymi niepełnosprawnościami.