Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko po raz 9 organizuje projekt „Indeks Marzeń” w ramach którego, laureaci otrzymają stypendia w wysokości po 9 tys. zł (1 tys. zł na miesiąc) pozwalające spełnić im plany i marzenia.

 

"Indeks Marzeń" - warunki udziału w konkursie
W konkursie o "Indeksy Marzeń" mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z całego kraju, które spełniają następujące warunki:

- zdały maturę z dobrym wynikiem (65 proc. ze wszystkich przedmiotów) lub zaliczyły rok studiów z dobrym wynikiem (średnia 4,0),
- dostarczą zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o zaliczonym roku studiów,
- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
- napiszą list motywacyjny (strona A4) odpowiadający na pytanie: "Dlaczego to ja powinienem otrzymać stypendium Akademii Odnalezionych Nadziei?".

 

O tym, kto otrzyma „Indeks Marzeń”, zadecyduje najlepszy wynik egzaminu maturalnego/ zaliczonego roku studiów (spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz najciekawszy list motywacyjny.

 

Regulamin konkursu i adres, na który należy słać zgłoszenia, są na stronie internetowej Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko.

 

Aplikację o stypendium można nadsyłać do 30 września 2020 roku, a wyniki konkursu będą ogłoszone 12 października 2020 roku.

 

Pani Dymna w zamieszczonym wideo jednocześnie namawia ludzi, aby chętnej wspierać osoby młode, pełne radości życia i chęci pobierania nauki i później, żeby mogli normalnie żyć.

 

Od 2011 r. stypendium "Indeks Marzeń" otrzymało 156 osób, łączna wartość pomocy to 1 mln 267 tys. zł.